21. september 2007

- ruskí touroperátori v Žilinskom kraji
- obraz o cestovnom ruchu naživo

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 21. september 2007

Žilinský samosprávny kraj organizuje v spolupráci Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike v dňoch 20.-25. 9. 2007 tretí ročník Infocesty pre ruských touroperátorov po Žilinskom kraji. Cieľom Infocesty 2007 je prezentovať komplexný potenciál kraja, a tým presvedčiť zahraničné subjekty z oblasti cestovného ruchu, že ich klienti nájdu v našom kraji všetko, čo spĺňa ich predstavy o každom type dovolenky spojenej s návštevou kultúrnych, historických pamiatok, živým a ojedinelým folklórom, výbornou kuchyňou a pre Slovensko tak príznačnou pohostinnosťou. Súčasťou programu Infocesty bude dňa 24.9.2007 aj workshop venovaný Svetovému dňu cestovného ruchu, na ktorom budú prezentovať subjekty cestovného zo Žilinského kraja svoju ponuku a produkty.

Program Infocesty 2007 bude veľmi pútavý, bohatý a zameraný na prezentáciu ponúkaných možností aktivít cestovného ruchu v rámci Žilinského kraja, ktorý patrí medzi kraje s najvyšším turistickým potenciálom. Regióny Žilinského kraja – Horné Považie, Kysuce, Turiec, Liptov a Orava budú prezentovať svoju históriu, prírodný potenciál a tradičnú i súčasnú kultúru. Zahraniční účastníci Infocesty budú mať možnosť navštíviť zariadenia cestovného ruchu (ubytovacie zariadenia, strediská letnej a zimnej rekreácie a zábavy, kúpele a wellness.). Touroperátori si takýmto spôsobom budú mať možnosť vytvoriť ucelený obraz o Žilinskom kraji ako jednej z destinácií záujmu zahraničnej klientely, ktorú budú zastupovať.

Tlačová konferencia k podujatiu Infocesta 2007 s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom, povereným funkciou obchodného zástupcu Ruskej federácie v SR Alexandrom Vladimirovičom Turovom, Jekaterinou Petrovnou Gremjačenskajovou z Federálnej agentúry pre cestovný ruch Ruskej federácie, Elenou Vladimirovnou Rodinou z Asociácie touroperátorov Ruskej federácie, zástupcom predsedu Zastupiteľstva Ivanovskej oblasti Dimitrijom Ľvovičom Titovom a zástupcom slovenských podnikateľských subjektov Miroslavom Mitanom (riaditeľ Palace Hotel Polom) sa uskutoční v pondelok 24. septembra 2007 o 9.15 h. na Úrade ŽSK.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky