20.november 2007

- Oravský hrad má veľký potenciál pre cestovný ruch
- skvelá letná sezóna Oravského múzea

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. november 2007

Počet návštevníkov počas hlavnej letnej sezóny Oravského múzea, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa každoročne zvyšuje. K 31. októbru Oravský hrad navštívilo 185 548 turistov, čo je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou o 13 821 návštevníkov viac. Za posledné štyri roky sme zaznamenali na Oravskom hrade nárast o 33 099 návštevníkov. „Oravský hrad považujem za jednu z najvýznamnejších dominánt nášho kraja nielen kvôli histórii, ale aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. K spomínanému dátumu videlo všetky expozície Oravského múzea 205 657 návštevníkov, čo je o 12 680 viac ako v predchádzajúcom období.
Pre návštevníkov boli pripravené okrem tradičnej historickej prehliadky hradu aj iné sprievodné podujatia: Odomykanie hradu, Thurzov remeselnícky jarmok, Oravský divadelný Podzámok, nočné prehliadky hradom, rôzne firemné akcie, svadobné obrady a i. Novinkou tohtoročnej sezóny boli obnovené expozície - prírodovedná a etnografická, ktoré finančne podporilo aj MK SR z Grantového systému. Oravský hrad v tomto roku navštívili aj europoslanci z komisie pre regionálny rozvoj pri EU v Bruseli. Významnou kultúrno-spoločenskou aktivitou bola inaugurácia známky Oravský hrad – San Maríno v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s.
V súčinnosti s inými inštitúciami a partnermi pripravilo Oravské múzeum pre širokú verejnosť zaujímavé kultúrne aktivity medzi ktoré patria Stretnutie v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou spojené s Rabčickou heligónkou, Hviezdoslavov Kubín, rôzne odborné výstavy a vernisáže a pod. Oravské múzeum pripravuje v dňoch 2. 12. – 5. 12. 2007 akciu pre rodičov a deti „Mikuláš na hrade“, spojenú s Mikulášskym trhom. Vianoce na hrade budú predstavovať koniec kalendárneho roka. Už teraz pracovníci múzea pripravujú ďalšiu jubilejnú sezónu, ktorá sa bude niesť v duchu 140-teho výročia vzniku Oravského múzea.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky