20. marec 2007

- politické nominácie poslancov za KDH
- predseda ŽSK hovorí o netransparentnosti

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 20. marec 2007 

Predseda ŽSK Juraj Blanár odmieta politické nominácie poslancov krajského zastupiteľstva za KDH, ktorí oddialili menovanie do pozície riaditeľa Správy ciest ŽSK. Ten prešiel právoplatným výberovým konaním, pričom vo výberovej komisii mali paradoxne zástupcu nielen odborníci, ale aj poslanci za KDH – a to poslanca ŽSK a predsedu Komisie dopravy Pavla Pavláska, ktorý predtým podporil tohto kandidáta vo výberovom konaní. „Voľbu krajského riaditeľa podmieňovali schválením doterajších poverených riaditeľov regionálnych SaÚC (Správa a údržba ciest) bez výberového konania na jeden rok,“ povedal J. Blanár. „A navyše pozíciu riaditeľa SaÚC v Žiline navrhovali obsadiť súčasným poslancom v Zastupiteľstve ŽSK Petrom Weberom (KDH) tiež bez výberového konania.“

„V minulom volebnom období bol ŽSK kritizovaný z viacerých strán pre netransparentnosť a snahu o zamlčiavanie informácií,“ rozhorčene komentoval dnešné 12. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK J. Blanár. „Štatutár SaÚC je významná pozícia, a preto si myslím, že je úplne prirodzené, aby bola obsadzovaná na základe výberového konania s cieľom brať do úvahy odborné kvality a skúsenosti kandidátov, pred politickými nomináciami.

Peter Kubica
hovorca ŽSK