20. júl 2007

- STOP násiliu na ženách aj v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. júl 2007 - Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa v stredu uskutočnilo pracovné stretnutie Odboru sociálnych vecí ŽSK so zástupcami organizácií, patriacich pod ŽSK ako aj neštátnych pôsobiacich v Žilinskom kraji (Chránené bývanie LÚČ v Žiline, Útulok Štart v Žiline, Centrum prevencie a pomoci Dafné v Žiline, Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žiline, Diecézna charita Nitra - CHSC v Žiline, Áno pre život z Rajeckých Teplíc, Žena v tiesni – Martin, Domov osamelých rodičov a krízové stredisko v Dolnom Kubíne, SOS Domov osamelých rodičov v Ružomberku). Spoločným cieľom týchto partnerov je príprava stratégie a vytvorenie systému pomoci na území ŽSK pre týrané osoby. Zámerom je úzka spolupráca samosprávy a neziskového občianskeho sektora pri eliminácii násilia páchaného najmä na ženách. Je to v súlade s Národným akčným plánom, ktorého motto znie: STOP násiliu na ženách. Odbor sociálnych vecí ŽSK pracuje na stratégii na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách na území ŽSK. „Považujem za veľmi dôležité vytvoriť systém pomoci obetiam domáceho násilia v rámci našich kompetencií. To znamená, že je potrebné spracovať analýzu súčasného stavu pomoci a v nadväznosti na jej výstupy určiť si priority, aby sme pokryli územie Žilinského kraja dostupnosťou zariadeniami, poskytujúcimi služby pre týrané ženy a ich deti. Ide najmä o útulky pre ženy, poradenské centrá, bezplatné telefonické krízové a informačné linky a iné formy prevencie násilia páchaného v rodinách,“ povedala vedúca odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky