20. júl 2007

- Vďaka LEADERu sa ŽSK môže stať lídrom v rozvoji vidieka
- 1,5 milióna korún na vznik partnerstiev pre čerpanie eurofondov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. júl 2007 - Iniciatíva Spoločenstva LEADER sa zameriava na nové formy skvalitnenia života na vidieku prostredníctvom podpory miestnych iniciatív a realizácie ich rozvojových stratégií. Dôležitým faktorom je pritom trvalo udržateľné využitie prírodného a kultúrneho dedičstva. LEADER je súčasne jediným nástrojom integrovaného rozvoja v rámci vidieckej politiky EÚ. Integrovaným sa stal preto, že podporuje finančne verejno-súkromné partnerstvá na vidieku a ich rozvojové programy. V partnerstvách sa nezdružujú iba farmári, ale aj podnikatelia v ľahkom priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, samosprávy, kultúrne organizácie, miestny aktivisti a pod. Všetci spolu tvoria partnerstvo a zostavia integrovanú stratégiu miestneho rozvoja, ktorá môže byť podporená z iniciatívy LEADER. ŽSK pre čerpanie finančných prostriedkov v novom programovacom období 2007 - 2013 a systematickú podporu rozvoja vidieka vyčlenil v rozpočte na tento rok 1,5 milióna korún na prípravu partnerstiev, miestnych akčných skupín a následne ich rozvojových stratégií.

Význam iniciatívy LEADER pre vidiek Žilinského kraja:

  • efektívnejšie využívanie verejných financií – ich zacielenie na miestne potreby zohľadňujúce potreby kraja ako celku,
  • účinné využitie verejných zdrojov – tvorba pridanej hodnoty, zamestnanosti a zvýšenie príjmov a celkovej kvality života na vidieku,
  • transparentné využitie miestnych a verejných zdrojov na základe spoločného rozhodovania.

Na území Žilinského samosprávneho kraja sa v súčasnosti pripravuje päť miestnych rozvojových stratégií, ktoré sa budú uchádzať o finančný príspevok Ministerstva poľnohospodárstva SR na ich uskutočnenie. Prvé stretnutia aktérov vidieckej politiky na formovanie miestnych akčných skupín sa už uskutočnilina Liptove, Oravea v najbližšom čase sa pripravujú na Hornom Považí, Kysuciach a Turci.

Peter Kubica
hovorca ŽSK