20. február 2007

- Rada starostov a primátorov Žilinského kraja
- Samospráva sa spája


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 20. február 2007

Dnes sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie Rady starostov a primátorov Žilinského kraja, ktorej vznik inicioval predseda ŽSK Juraj Blanár. Tvoria ju zástupcovia okresov, ktorých nominovali regionálne združenia miest a obcí z Liptova, Oravy, Turca, Horného Považia a Kysúc. „Mojim zámerom je intenzívnejšia spolupráca a komunikácia medzi krajskou a miestnou samosprávou,“ povedal J. Blanár. Hlavnými témami stretnutia bola transformácia polikliník, prechod pôsobnosti v oblasti opatrovateľskej služby z VÚC na obce a mestá a výber daní z nehnuteľností škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Aktuálnymi členmi Rady starostov a primátorov Žilinského kraja sú Juraj Blanár za ŽSK, Ján Bánovčan za ZMO Hornej Oravy, František Poleta za Región Biela Orava, Božena Peťková za ZMO Dolných Kysúc, Jaroslav Mitaš za ZMO Rajeckej doliny, Marián Sliviak a Jaroslav Bušfy za ZMO Horného Považia. Ostatných zástupcov regiónov doplnia predstavitelia ich združení, keďže došlo po minuloročných voľbách k viacerým zmenám.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky