2. máj 2007

- ocenenie pre ŽSK za komunikáciu
- ojedinelý projekt pochádza zo Žiliny

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 2. máj 2007

Klub podnikových médií pod odbornou garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR zorganizoval už štvrtý ročník súťaže o Podnikové médium roka 2007, ktorého vyhodnotenie sa uskutočnilo v pondelok 30. apríla 2007 v Bratislave. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 62 súťažiacich, medzi nimi aj Žilinský samosprávny kraj. Zámerom súťaže je sústrediť a ohodnotiť najkvalitnejšie formy internej a externej komunikácie podnikov, firiem, spoločností, ale aj úradov. Prihlásené médiá posudzovala 10-členná odborná porota zložená z odborníkov v oblasti žurnalistiky, public relations a reklamy. Hodnotiacimi kritériami bol nielen obsah, jazyková úroveň a grafický dizajn, ale aj typografia, práca s fotografiami a ilustráciami.


Žilinský samosprávny kraj získal zvláštne ocenenie – Cenu PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií, a to za Informačný bulletin o Žilinskom kraji v braillovom písme. „Chcem, aby bol samosprávny kraj prístupný všetkým obyvateľom nášho kraja a aby vedeli, aké máme kompetencie,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár, prečo kraj vydal takýto nezvyčajný informačný materiál. Zároveň J. Blanár zdôraznil, že pri jeho realizácii ŽSK nerátal s takýmto uznaním, ale že išlo najmä o to, odstrániť ďalšie bariéry v komunikácii medzi obyvateľmi a samosprávou.
Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky