19. marec 2007

- informácie pre nevidiacich a slabozrakých
- J. Blanár ocenil Milana Antala

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 19. marec 2007 

Predseda ŽSK Juraj Blanár pokračuje v projekte Komunikujeme, a to nielen pri lepšej komunikácii s obyvateľmi kraja, ale aj pri odbúravaní bariér. V minulom roku vydal Žilinský samosprávny kraj, ako jediná inštitúcia verejnej správy, informačný materiál v Braillovom písme. Dnes J. Blanár odovzdal vedúcej Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Erike Kanátovej 200 magnetofónových kaziet s nahovorenými informáciami o kompetenciách a aktualitách ŽSK. „Nie všetci zrakovo postihnutí totiž ovládajú Braillove písmo, a najmä tí starší nevyužívajú najmodernejšiu techniku,“ vysvetlil Blanár dôvody, prečo odovzdal ÚNSS kazety, a nie CD alebo DVD nosiče.

Pri tomto stretnutí udelil Juraj Blanár Pamätnú plaketu za Žilinský samosprávny kraj Milanovi Antalovi, členovi Krajskej rady ÚNSS v Žiline a predsedovi Základnej organizácie ÚNSS v Kysuckom Novom Meste. M. Antal patrí medzi zakladajúcich členov ÚNSS, podieľa sa na šírení vzdelanosti a zamestnanosti zrakovo postihnutých. Je členom tímu, ktorý aktívnym spôsobom pracuje na budovaní, šírení a rekodifikácii bodového písma, pôsobí ako jeho inštruktor, patrí medzi členov redakčnej rady v Levoči, ktorá sa venuje vydávaniu rôznych časopisov pre nevidiacich a slabozrakých obyvateľov Slovenska. „Vysoko oceňujem a vážim si pána Antala, ktorý aj napriek svojmu hendikepu pomáha ďalším, aby im zjednodušil a skvalitnil podmienky života,“ dodal J. Blanár.

Peter Kubica
hovorca ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky