18. október 2007

- 1. metodicko-informačný seminár s názvom Trestno-právna zodpovednosť mládeže

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 18. október 2007 

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa v Žiline a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Žiline zorganizovali 1. metodicko-informačný seminár s názvom „Trestno-právna zodpovednosť mládeže“. Pre pedagogických zamestnancov z Horného Považia, Kysúc a Turca sa uskutoční 19. októbra 2007 na Strednom odbornom učilišti stevebnom, Tulipánova 2, Žilina. Pre zástupcov škôl z Liptova a Oravy sa seminár uskutoční 9. novembra 2007 na Škole úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok. Témou vzdelávania je intolerancia a diskriminácia v stredných školách a školských zariadeniach.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky