18. máj 2007

- Dom ošetrovateľskej starostlivosti na Kysuciach
- v Čadci 24-hodinová starostlivosť na 25 lôžkach

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 18. máj 2007

Žilinskému samosprávnemu kraju sa v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou podarilo zrealizovať unikátny projekt. V nevyužívaných priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Čadci zriadili Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), ktorý slávnostne otvoria v utorok 22. mája 2007 minister zdravotníctva Ivan Valentovič, generálny riaditeľ VšZP Anton Kováčik, predseda ŽSK Juraj Blanár a riaditeľ NsP v Čadci Jozef Kanaba.
DOS je určený pre chronicky chorých pacientov, ktorí vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť. Toto oddelenie bude poskytovať starostlivosť pre pacientov s imobilizačním syndrómom, s chronickým ochorením, v rehabilitačnom programe, po chirurgických výkonoch, po rekonvalescencii, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, s neurologickým ochorením a s psychiatrickým ochorením. Hospitalizácia pacientov bude na základe odporučenia všeobecného lekára, lekára špecialistu alebo ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie v zdravotníckych zariadeniach, po schválení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne. Maximálna dĺžka pobytu je 1 mesiac, závisí od zdravotného stavu a potreby starostlivosti, ale v prípade potreby ho je možné predĺžiť. Starostlivosť sa bude poskytovať na základe viaczdrojového financovania. Boli oslovené všetky poisťovne pôsobiace na Kysuciach, ale pozitívne sa k tomuto projektu postavila iba VšZP, ktorá má na Kysuciach takmer 90 % pacientov a ktorá bude finančne prispievať na činnosť DOS v zmysle platných platobných podmienok.
Cieľom DOS je poskytnúť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách na 25 lôžkach metódou ošetrovateľského procesu, ktorá je zameraná na udržanie a zlepšenie kvality života, pooperačné a posthospitalizačné obdobie a predchádzanie zdravotným komplikáciám. „Dopyt po ošetrovateľskej starostlivosti stúpa, a preto otvorením Domu ošetrovateľskej starostlivosti prispejeme k výraznému zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o dlhodobo a chronicky chorých obyvateľov Kysúc,“ zhodnotil tento projekt predseda ŽSK Juraj Blanár.

 

                                                                                                                 Peter Kubica 
                                                                                                                 hovorca ŽSK