18. júl 2007

- hospodársky výsledok nemocníc ŽSK je pozitívny
- priemerný plat v zdravotníctve ŽSK je 17 090,- Sk

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 18. júl 2007 – Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja vypracoval Informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o štatistiku za 1. štvrťrok 2007, ktorá sumarizuje počty hospitalizovaných, priemernú ošetrovaciu dobu, percentuálne využitie postelí, hospodársky výsledok či priemerný plat zdravotníckeho personálu. Hospodársky výsledok štyroch nemocníc ŽSK (Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Trstená) je pozitívny. V poliklinikách a bývalých poliklinikách bol celkový hospodársky výsledok negatívny až na dva prípady – Námestovo a Turčianske Teplice, ktoré sú v pluse. V zmysle koncepcie ŽSK sa bude v procese transformácie pokračovať. ŽSK vzrástli náklady na mzdy zdravotníckych pracovníkov v 1. štrťroku 2007 o viac ako 14 miliónov korún. Priemerný plat v zdravotníctve ŽSK je 17 090,- Sk.

Za prvý štvrťrok investoval ŽSK 814 tisíc korún do viacerých prebiehajúcich projektov. Poliklinika Liptovský Hrádok získala 297 tisíc a Poliklinika Bytča 223 tisíc na digitálnu telefónnu ústredňu. V turzovskej poliklinike sa sumou 294 tisíc dofinancovala oprava strechy. Priemerné využitie postelí v nemocniciach bolo 71%, maximálne 81% v NsP Čadca a najnižšie 61% v NsP Liptovský Mikuláš. Za prvý štvrťrok bolo hospitalizovaných približne 13 tisíc pacientov, najviac v NsP Čadca, a to približne 4 500 ľudí. Priemerná ošetrovacia doba nemocníc bola 6,8 dňa.

Od apríla 2007 je Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľom 4 nemocníc (Liptovský Mikuláš, Trstená, Dolný Kubín a Čadca), 2 polikliník (Námestovo, Turčianske Teplice) a 5 zdravotníckych zariadení (Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Martin, Liptovský Hrádok). Pred transformáciou sa súčasné zdravotnícke zariadenia, v ktorých je ŽSK iba prenajímateľom priestorov neštátnym lekárom, nazývali poliklinikami. Predseda ŽSK Juraj Blanár svojim zásadným postojom, ktorým odmietol privatizáciu nemocníc a zdravotníckych zariadení, prispel v podstatnej miere k transformácii, ktorej cieľom je použiť čo najviac financií na obnovu budov určených pre to najcennejšie – pre ľudské zdravie.

Peter Kubica
hovorca ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky