18. január 2006

Predseda ŽSK Juraj Blanár sa rozhodol uskutočniť nasledovné personálne zmeny...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
18. januára 2006 v Žiline

Predseda ŽSK Juraj Blanár sa rozhodol uskutočniť nasledovné personálne zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre dobré a prehľadné fungovanie Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Riadením úradu je poverený bývalý riaditeľ úradu Ing. Ján Dreisig. Dovtedy vykonávala túto funkciu kumulovane vedúca odboru financií Ing. Marta Mangová, čo nebolo zvládnuteľné. Namiesto vedúceho odboru dopravy Ing. Daniela Škerdu bude tento odbor riadiť z poverenia predsedu doterajší vedúci Oddelenia dopravy Ing. Slavomír Škerlík. D. Škerda bol odvolaný z funkcie a bol s ním rozviazaný pracovný pomer „Plánujem ešte nejaké zmeny, no nepôjde o žiadne radikálne kroky, ako sa možno niektorí nazdávajú. Chcem, aby bol Úrad ŽSK profesionálny a nie politický,“ zdôraznil Juraj Blanár.