18. december 2006

- ŽSK platil za 56 obcí opatrovateľskú službu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 18. december 2006

Odbor sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja zistil pri koncoročnom hodnotení, že iba polovica miest a obcí v našom kraji zabezpečuje opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov. Miestnej samospráve určuje túto povinnosť zákon č. 453/2003 Z.z. nasledovne: „Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným samosprávnym krajom...“ Z uvedeného vyplýva, že pôsobnosť poskytovania opatrovateľskej služby bola odobratá samosprávnym krajom a daná do originálnej pôsobnosti len obciam.

Z 315 miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja si opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov zabezpečuje 157 obcí a miest. V 80 obciach je táto služba zabezpečovaná v spolupráci s neštátnymi subjektami, z toho u 56 sa na financovaní spolupodieľa ŽSK. „Z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja bolo doteraz zvýhodňovaných 56 obcí a diskriminovaných 181 obcí, a tento stav nemôžeme ďalej akceptovať,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý trvá na tom, že samosprávny kraj má financovať vlastné kompetencie. Vo svojej pôsobnosti má 40 sociálnych zariadení (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých), ktoré majú 3411 obyvateľov. O služby týchto zariadení je však veľký záujem, čo potvrdzuje 1453 žiadateľov. „Naším zámerom je vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu žiadateľov, a preto nemôžeme platiť za obce opatrovateľskú službu,“ dodal J. Blanár.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:
Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk
www.regionzilina.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky