17. december 2007

- Žilinský samosprávny kraj sa bude opätovne v roku 2008 prezentovať na veľtrhoch Regiontour a GO Brno

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. december 2007

Žilinský samosprávny kraj sa bude opätovne v roku 2008 prezentovať na veľtrhoch Regiontour a GO Brno, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10.-13. januára 2008, a to v rámci spoločnej expozície partnerského Moravskosliezskeho kraja. Recipročne bude Moravskosliezskemu kraju poskytnutý priestor na prezentáciu v expozícii ŽSK na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-20. januára 2008. Medzinárodný veľtrh priemyslu cestovného ruchu GO sa uskutoční v roku 2008 už po 18. krát. Regiontour, ktorý sa koná v rovnakom termíne, sa profiluje už sedemnásty rok ako veľtrh turistických možností v regiónoch.
Komplexná prezentácia Žilinského kraja a jeho piatich historických regiónov (Horné Považie, Orava, Liptov, Kysuce, Turiec) bude prezentovaná na základe skúseností z minulých rokov a bude mať nielen printovú, ale i elektronickú formu. Ponuka prezentačných materiálov bude doplnená i o materiály kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ako i o materiály, ktoré boli na Úrad ŽSK dodané samosprávami, združeniami a podnikateľmi v cestovnom ruchu. Na veľtrhu začína spolupráca so spoločnosťou Kofola a.s., pretože práve rovnomenný tradičný nápoj patrí medzi výrobky pochádzajúce zo Žilinského kraja a zaznamenáva úspešný nárast obľúbenosti konzumentov v Čechách i na Slovensku.
Dĺžka pobytu českých turistov na území Žilinského kraja z roka na rok rastie. Podľa dostupných štatistických údajov zaujala Česká republika prvé miesto ako vysielajúca krajina s najväčším počtom návštevníkov v ŽSK (114 764) pred Poľskou republikou (92 677) a Maďarskou republikou (25 970).

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky