17. august 2007

- viac ako 2000 turistov denne
- Tajomný hrad, Známka Oravského hradu a Drakulovská prehliadka

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 17. august 

Na Oravskom hrade, patriacom pod Oravské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zaznamenávame vrchol sezóny. V tomto období, takmer každý deň, navštívi Oravský hrad viac ako 2000 návštevníkov. Rekordná bola uplynulá nedeľa, kedy hrad navštívilo 2409 návštevníkov. Veľký záujem prejavujú návštevníci o obnovené expozície: etnografickú a prírodovednú, kaplnku Sv. Michala, ktorá bola Ministerstvom kultúry SR vyhlásená za Pamiatku roka 2006 a celkovú históriu a architektúru hradu. Do konca leta sa pripravujú na hrade zaujímavé podujatia pre deti i dospelých. Zajtra, v sobotu 18. augusta, to bude večerná prehliadka pre deti „Tajomný hrad“, kde si deti môžu vyskúšať smelosť a bystrosť, stretnúť sa s rytiermi, tajomnými bytosťami, smutným kráľom, veselou kráľovnou, hradnou vešticou a strašným Smrtihlavom. Budúci piatok 24. augusta sa koná slávnostná inaugurácia poštových známok „Spoločné vydanie so San Marínom“. Pri tejto príležitosti sa pre návštevníkov hradu pripravujú sprievodné podujatia ako
- príležitostná poštová priehradka s príležitostnou a dennou pečiatkou,
- predaj špeciálnych filatelistických produktov Pofis,
- výrobné pracovisko známky s personálnym kupónom.
Leto sa na hrade skončí 31. augusta už tradičnou IV. Drakulovskou nočnou prehliadkou, ktorá je určená pre tých návštevníkov, ktorí si chcú zvýšiť adrenalín ale sa aj zasmiať, zabaviť a dozvedieť sa niečo nové o Oravskom hrade.

Peter Kubica
hovorca ŽSK