16. október 2006

- Kancelária 1. kontaktu
- projekt „KOMUNIKUJEME“

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 16. október 2006

„Budujeme moderný komunikujúci úrad,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár počas Župného dňa. „Jeho súčasťou je aj transparentné informovanie a aktívny dialóg s verejnosťou, inštitúciami, tretím i súkromným sektorom.“ Od januára zverejňuje ŽSK podklady k zastupiteľstvám na webovej stránke vopred. Tiež intenzívne komunikuje s regionálnymi, ale samozrejme aj s celoslovenskými médiami. V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie začal ŽSK intenzívnejšie spolupracovať s neziskovými organizáciami, nadáciami, združeniami, ktoré sú vhodným partnerom pre napĺňanie samosprávnych kompetencií. „Otvorením Kancelárie 1. kontaktu sme vytvorili priestor nielen pre projekt Bezplatnej právnej pomoci, ale aj pre informačno-sprostredkovateľské služby,“ vysvetlil J. Blanár po otvorení kancelárie, kde slávnostne prestrihol pásku aj verejný ochranca práv Pavel Kandráč. Ten na adresu Žilinského samosprávneho kraja povedal: „Konečne nás jeden samosprávny kraj pochopil nie ako protivníka, ale ako partnera, spolupracovníka.“

Prostredníctvom manuálov jednotlivých odborov, ktoré vydal Úrad Žilinského samosprávneho kraja, prakticky vysvetľuje ich činnosť. Ďalším rozmerom projektu „KOMUNIKUJEME“ je odbúravanie bariér, a to v každej oblasti. „Športovými aktivitami počas Župnej olympiády a Žilinskej kalokagatie, grantom s názvom „Škola bez tabaku, drog a alkoholu“, alebo vydaním informačného materiálu pre nevidiacich a slabozrakých obyvateľov Žilinského kraja,“ dodal J. Blanár.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:
Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky