15. október 2007

- Rada starostov a primátorov Žilinského kraja rokovala
- Cesty a doprava kľúčovou témou

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 15. október 2007

Predseda Žilinského samosprávneho kraja zriadil Radu starostov a primátorov Žilinského kraja, ako svoj poradný orgán. Tvoria ho zástupcovia regionálnych združení obcí a miest, pričom zastúpenie má každý z 11 okresov nášho kraja. Dnes sa uskutočnilo pracovné rokovanie Rady starostov a primátorov za účasti J. Blanára, J. Bánovčana (Zábiedovo), J. Mitaša (Stránske), I. Dvorského (Belá), J. Bušfyho (Súľov-Hradná), J. Vražela (Čadca), P. Pethöho (Malatiny), M. Sygúta (Turčianske Teplice), Ľ. Liskaya (Turany). Medzi hlavné témy, ktorými sa zaoberali, patril stav ciest II. a III. triedy, plán ich rekonštrukcií s úzkym prepojením na projekty odkanalizovania jednotlivých regiónov, ako aj zabezpečenie dopravnej obslužnosti Žilinského kraja. Predseda ŽSK J. Blanár oslovil primátorov a starostov, aby sa zapojili do Inovačného ocenenia 2007. To je určené nielen pre úspešné inovatívne malé a stredné podniky, ale aj pre inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky