15. november 2007

- Obnova národných kultúrnych pamiatok ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 15. november 2007

 

Odbor kultúry Úradu ŽSK prostredníctvom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja podal v uplynulých dňoch osem žiadostí o poskytnutie dotácie na grantový program Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2008. Žiadosti boli podané na:
• rekonštrukciu šindľovej strechy domu v pamiatkovej oblasti Čičmany (správca - Považské múzeum v Žiline) – celkový rozpočet: 357 900 Sk, požadovaná dotácia: 340 005 Sk, 5% spolufinancovanie zo strany ŽSK: 17 895 Sk,
• stavebné úpravy v areáli Budatínskeho hradu v Žiline (správca – Považské múzeum v Žiline) - cr: 2 400 000 Sk, pd: 2 280 000 Sk, 5% ŽSK: 120 000 Sk,
• sprístupnenie Severného paláca hradu Likava v Likavke (správca Liptovské múzeum v Ružomberku) - cr: 480 000 Sk, pd: 456 000 Sk, 5% ŽSK: 24 000 Sk,
• obnovu kostola Všetkých svätých Ludrová-Kúty (správca Liptovské múzeum v Ružomberku) - cr: 3 999 200 Sk, pd: 3 799 240 Sk, 5% ŽSK: 199 960 Sk,
• obnovu stodoly vo Vlkolínci (správca Liptovské múzeum v Ružomberku) - cr: 199 000 Sk, pd: 189 050 Sk, 5% ŽSK: 9 950 Sk,
• obnovu administratívnej budovy v Liptovskom Hrádku (správca Liptovské múzeum v Ružomberku) cr: 1 724 700 Sk, pd: 1 0638 465 Sk, 5% ŽSK: 86 235 Sk,
• obnovu osvetlenia prístupovej cesty a exteriérového osvetlenia Oravského hradu v Oravskom Podzámku (správca Oravské múzeum v Dolnom Kubíne) - cr: 7 382 808 Sk, pd: 7 013 643 Sk, 5% financovanie: 369 165 Sk,
• reštaurovanie barokového organa sv. Michala v Oravskom Podzámku na Oravskom hrade(Oravské múzeum v Dolnom Kubíne) - cr: 860 000 Sk, pd: 817 000 Sk, 5% ŽSK: 43 000 Sk.


Celková výška finančných nákladov nevyhnutných na zrealizovanie týchto projektov je 17 403 608 Sk, ŽSK z dotácii MK SR požaduje 16 533 403 Sk, zvyšok plánuje vykryť z vlastného rozpočtu. Žilinský samosprávny kraj každý rok spolufinancuje podielom 5% realizáciu všetkých získaných grantov svojich 23 kultúrnych organizácií.
Potreba obnovy, či rekonštrukcie všetkých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré vlastní Žilinský samosprávny kraj vysokou mierou prekračuje finančné prostriedky rozpočtu ŽSK, preto ŽSK hľadá a nachádza aj iné finančné zdroje pre ich obnovu. V súčasnosti pripravuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU za viac ako pol miliardy slovenských korún. Žiadosti sa budú podávať na obnovu a rekonštrukciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok a modernizáciu objektov, v ktorých sídlia kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do štrukturálnych fondov sa pripravujú investičné projekty zo všetkých regiónov ŽSK. Medzi priority patrí napríklad Obnovenie prepojenia Kysúc a Oravy prostredníctvom rekonštrukcie časti trate Beskydok Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici - Vychylovke a dokončenie rekonštrukcie Oravskej lesnej železnice Tanečník na Oravskej strane. Celkový rozpočet na zrealizovanie projektu je 49 000 000 Sk. Zo zdrojov EU sa plánuje aj vybudovanie stálej expozície koľajových vozidiel a rekonštrukcia mobiliáru Historickej Lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom na Liptove: Liptovského múzea, Galérie Petra Michala Bohúňa, Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého a Liptovského osvetového strediska, v Turci: Slovenského komorného divadla, Turčianskej galérie, Turčianskej knižnice a Turčianskeho osvetového strediska, na Orave: Oravského múzea, Oravskej galérie, Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Oravského osvetového strediska, na Kysuciach: Kysuckého múzea, Kysuckej hvezdárne, Kysuckej galérie, Kysuckého osvetového strediska a Kysuckej knižnice, na Hornom Považí: Bábkového divadla, Považského múzea, Považskej galérie umenia, Žilinskej knižnice, Regionálneho osvetového strediska a Hvezdárne.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK