15. máj 2006

- lepšia spolupráca so SARIO a SACR
- cestovný ruch a investície majú zelenú

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 15. máj

Župan Juraj Blanár splnil sľub, ktorý predstavil pri svojom stodňovom odpočte, a minulý piatok podpísal v Bratislave rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Konkrétna pomoc pre Žilinský kraj bude najmä prostredníctvom dvoch agentúr, ktoré spadajú pod ministerstvo Jirka Malchárka, a to Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

Podstatou spolupráce so SARIO bude zintenzívnenie kvalitnej a odbornej prezentácie podnikateľského prostredia Žilinského samosprávneho kraja. „Je nutné prezentovať investičný potenciál a potenciál zahranično-obchodných vzťahov,“ povedal J. Blanár. V oblasti cestovného ruchu sa vzájomná spolupráca ŽSK a SACR zameria na predstavovanie turisticky atraktívnych lokalít v regiónoch Liptova, Oravy, Turca, Kysúc a Horného Považia. „Ale nesmieme podceniť ani investičné ponuky v cestovnom ruchu,“ dodal župan Blanár.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky