15. jún 2007

- otvorenie športovej haly v Dolnom Kubíne
- najmodernejšia hala Žilinského samosprávneho kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 15. jún 2007

Študenti, športová verejnosť a všetci obyvatelia Dolného Kubína a okolia sa konečne dočkali. Najmodernejšia hala Žilinského samosprávneho kraja stojí práve v tomto meste a budúci týždeň ju slávnostne otvorí predseda ŽSK Juraj Blanár, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková, primátor Dolného Kubína Ivan Budiak a riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Peter Hacaj. „Ide skutočne o významnú vec, ktorá pozitívne ovplyvní nielen športový život gymnázia, ale celého mesta. Je to ďalší krok projektu Vráťme šport do škôl,“ vyjadril sa J. Blanár. „Dolnokubínski športovci už nebudú musieť hrávať v iných mestách, ale priamo doma sa im vytvoria také podmienky, aby mohli dosahovať čo najlepšie podmienky. My budeme len radi, ak aj naši študenti budú mať možnosť športovať, možno i v rámci špičkových športových klubov.“

V roku 2000 bola vypracovaná štúdia prístavby, ktorá riešila nielen vybudovanie vyhovujúcej telocvične a sociálnych zariadení, ale vyriešil sa aj problém vyučovania cudzích jazykov, ktoré sa vyučovali v prenajatých priestoroch vzdialených niekoľko sto metrov od budovy gymnázia. V roku 2002 sa podarilo získať prvé finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na samotnú realizáciu prístavby vo výške 13 miliónov. Následne ešte v spolupráci s KÚ v Žiline, ktorý v tom čase bol zriaďovateľom školy, sa vyhotovili realizačné projekty samotnej stavby. Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom školy stal Žilinský samosprávny kraj, s ktorým sa začala na jeseň v roku 2002 realizovať samotná prístavba geodetickými prácami. V rokoch 2003 až 2006 prebiehali stavebné práce v celkovom objeme 53.895.970 Sk.

„Napriek tomu, že financie sú potrebné na riešenia iných havarijných stavov, dali sme v roku 2007 7,6 mil. Sk na dokončenie haly, aby bola funkčná a slúžila pre športovcov, lebo ďalšie predlžovanie výstavby by ju len predražilo,“ dodal J. Blanár. Zatiaľ je ukončená I. etapa – časť telovýchovná + posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia. Zariadenie telocvične je možné využívať na basketbal, futbal, bedminton, volejbal, hádzanú, florbal. Tribúny na sedenie sú pre cca. 400 ľudí. Telocvičňa má samostatný vstup pre verejnosť, s budovou školy je prepojená prekrytou chodbou, čo umožňuje pohodlný prechod medzi budovami. Moderná odpružená palubovka spĺňa najprísnejšie kritériá. Budova telocvične je zateplená, vykurovanie zabezpečuje samostatná plynová kotolňa. Ešte je potrebné dokončiť II. etapu – časti odborných učební.

Program otvorenia športovej haly pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
vo štvrtok 21. júna 2007

16.50 - privítanie delegácie MŠ SR a ŽSK pre budovou školy riaditeľom

17.20 - krátky brífing pred kanceláriou riaditeľa gymnázia (predseda ŽSK,
štátna tajomníčka MŠ SR, riaditeľ gymnázia)

17.40 - slávnostné otvorenie športovej haly – prestrihnutie pásky

18.00 - medzištátny zápas v basketbale mužov SR - ČR

Peter Kubica
hovorca ŽSK