14. jún 2007

- primátori rokovali s predsedom ŽSK
- eurofondy hlavnou témou samosprávy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

- primátori rokovali s predsedom ŽSK
- eurofondy hlavnou témou samosprávy

Žilina 14. jún 2007 – Dnes sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest zo Žilinského samosprávneho kraja s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom. Za mestá sa zúčastnili: Jozef Vražel (Čadca), Jozef Horník (Krásno nad Kysucou), Ján Hartel (Kysucké Nové Mesto), Branislav Tréger (Liptovský Hrádok), Ján Kadera (Námestovo), Michal Slašťan (Ružomberok), Jozef Ďubjak (Trstená), Michal Sygút (Turčianske Teplice), Miroslav Rejda (Turzovka), Miroslav Mazúr (Vrútky) a Ivan Harman (Žilina). Medzi spoločné témy, ktoré sa týkajú krajskej i miestnej samosprávy patrí v súčasnosti príprava na programové obdobie 2007-2013 pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Primátori miest zo Žilinského samosprávneho kraja podporujú na princípe partnerstva zriadenie plnohodnotného Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (ROP) na úrovni NUTS 3 – Žilinský kraj s cieľom, aby sa projekty vyberali a hodnotili v kraji. Je potrebné dodržiavať pritom nasledovné princípy:

  • zjednodušenie administratívy,
  • urýchlenie systému riadenia a čerpania štrukturálnych fondov,
  • súlad s územno-správnym členením SR,
  • efektívne využitie ľudského potenciálu znalého problematiky regiónu Žilinského kraja,
  • diskusia o uplatňovaní princípu partnerstva a subsidiarity v rámci ROP,
  • priblíženie sa k občanovi Žilinského kraja.

Primátori miest Žilinského kraja sa na základe vlastných skúseností zhodli na tom, že takýto model prispeje k riešeniu problémov.

Peter Kubica
hovorca ŽSK