14. december 2006

- J. Blanár odmieta zmenu trasy R3
- ide o rozvoj Turca a Oravy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 14. december 2006

Žilinský samosprávny kraj odmieta zmeny v trase rýchlostnej cesty R3. „Stále opakujeme a stojíme si za tým, že pre rozvoj nášho kraja a jeho regiónov je potrebné, aby R3 neobišla Turiec s prepojením na Oravu,“ reagoval predseda ŽSK Juraj Blanár, medzi ktorého priority patrí práve doprava. Podľa prognózovaných výsledkov dopravnej záťaže je logické a plne odôvodnené viesť trasu rýchlostnej cesty R3 cez územie Turca, kde sa R3 v Martine pripojí na dopravný koridor prepájajúci rozhodujúce aglomerácie Katowice/Ostrava a Budapešť. Preferované trasovanie rýchlostnej cesty R3 vychádza z normatívne platnej a praxou overenej teórie dopravných záťaží komunikácií, podľa ktorej je intenzita dopravy priamoúmerná veľkosti sídelných väzieb a nepriamo úmerná vzdialenosti sídiel. Tiež sídelné väzby a ochrana cenných území prírody uprednostňujú trasovanie rýchlostnej cesty R3 v koridore Dolný Kubín – Ružomberok – Martin – Turčianske Teplice. „Nesúhlasím s tvrdeniami, že najdôležitejšie je to, ak iná trasa vyjde lacnejšie. Naviac tento argument je nanajvýš pochybný, pretože hodnota diela sa neposudzuje iba z hľadiska jeho ceny,“ povedal Juraj Blanár. „Pri budovaní ciest je okrem iných parametrov dôležitá obslužnosť územia, ekonomický potenciál a rozvoj územia. A najmä cesty majú slúžiť čo najväčšiemu počtu obyvateľov.“

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:
Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk
www.regionzilina.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky