13. jún 2007

- Päťboj piatich krajov v EÚ
- pozvánka na vyhodnotenie päťboja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

- Päťboj piatich krajov v EÚ
- pozvánka na vyhodnotenie päťboja

Žilina 13. jún 2007 - „Päťboj piatich krajov v EÚ“ je medzinárodná športová súťaž žiakov stredných škôl pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja, maršálkov Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva, hejtmanov Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja. „Citius, altius, fortius“ znie heslo tejto športovej súťaže. Teda rýchlejšie, vyššie, silnejšie bude súťažiť päť krajov EÚ. Súťaž vyhlasuje Žilinský samosprávny kraj zo Slovenskej republiky pre vlastných študentov, ako aj pre mladých z Malopoľského vojvodstva, Sliezskeho vojvodstva z Poľskej republiky, Zlínskeho kraja a Moravskosliezskeho kraja z Českej republiky.

Súťažiť sa bude podľa platných medzinárodných pravidiel atletiky, a to v piatich atletických disciplínach. Družstvá sú zmiešané desaťčlenné, zložené z piatich chlapcov a piatich dievčat, študentov stredných škôl. Prvý ročník usporiadal ŽSK a ďalšie budú rotovať po dohode s partnermi. „Cieľom súťaže je stretnutie mladých športovcov piatich krajov EÚ, ktorí budú reprezentovať svoj región, svoj štát. Budú tak môcť prezentovať rýchlosť, obratnosť a silu na medzinárodnej úrovni, tiež súťažiť v rámci športových pravidiel a v duchu fair play a v neposlednom rade ukázať svojim rovesníkom možnosť, ako sa dá zmysluplne využiť voľný čas,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.


Termín:18. – 19. jún 2007

Miesto:Turany /areál školy, atletický štadión/


Časový harmonogram

18.06. 2007, pondelok :
15,00 hod. - príchod do Turian, ubytovanie
16.00 hod. - privítanie účastníkov
16.30 - privítanie účastníkov
15,00 – 18,00 - prehliadka areálu, tréning
18,00 – 19,00 - večera
19,00 – 21,30 - tréneri - technická porada
pretekári - posedenie pri krbe, disco

19.06. 2007, utorok :
07,30 – 08,30 - raňajky
09,00 – 12,00 - súťaže
14,00 - slávnostné vyhodnotenie

Peter Kubica
hovorca ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky