13. júl 2007

- budúci partnerský región ŽSK v Ruskej federácii
- most medzi EÚ a Ruskom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja


Žilina 13. júl 2007 - Spolupráca Žilinského samosprávneho kraja s partnerskými zahraničnými regiónmi v sebe zahŕňa mnoho podôb a možností k realizácii spoločných rozvojových projektov. Výnimku netvorí ani nadviazanie tohto druhu spolupráce s Ivanovskou oblasťou, ktorá sa nachádza v centre európskej časti Ruskej federácie (RF), približne 300 km severovýchodne od Moskvy.

Budúci partnerský región sa nachádza na priesečníku hlavného dopravného spojenia, spájajúceho moskovský a západný región RF s východnými a severovýchodnými okresmi krajiny. Ide o oblasť s rozlohou 21 400 km2 a viac ako miliónom obyvateľov, ktorá sa vyznačuje veľkým hospodárskym potenciálom. Priemyselná základňa orientujúca sa na textilnú, energetickú, strojárenskú a potravinársku výrobu, nízka nezamestnanosť (2,2%) a silný podnikateľský sektor (3800 malých podnikov, 29 000 individuálnych podnikateľov), riečne prístavy a letisko s medzinárodným statusom robí z Ivanovskej oblasti vhodného partnera k nadviazaniu a rozvíjaniu obojstranne výhodnej spolupráce.

Predseda ŽSK Juraj Blanár podpíše na jeseň tohto roku aj Dohodu o medziregionálnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Ivanovskou oblasťou. Ide o prvú dohodu ŽSK s ruským regiónom. „Dohoda bude oficiálnym vyústením snahy oboch regiónov vzájomne spolupracovať a tým aj podporovať všestranný rozvoj obidvoch krajov. Je to možnosť, ako byť mostom medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou“, povedal J. Blanár, ktorý zároveň dodáva, že Ivanovská oblasť s hrubým ročným regionálnym produktom nad 45 miliárd korún by sa mohla stať pre ŽSK významným hospodárskym partnerom

Peter Kubica
hovorca ŽSK


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky