13. január 2006

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár sa po prvom zasadnutí zastupiteľstva rozhodol nepodpísať uznesenie o voľbe komisie...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
13. januára 2006 v Žiline

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár sa po prvom zasadnutí zastupiteľstva rozhodol nepodpísať uznesenie o voľbe komisie v zmysle zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí v čl. 7 odst. 5 písm. c: „...Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov....“

Predseda konštatuje, že musel pozastaviť výkon tohto uznesenia, pretože rozšírením počtu členov komisie o poslancov KDH a SDKÚ, ktoré predložil poslanec za KDH, sa nedodržalo zastúpenie jedného poslanca za každú politickú stranu pôsobiacu v ŽSK, hoci dohoda predsedu ŽSK s pravicovou koalíciou, pred ustanovujúcim zastupiteľstvom bola v rámci platnej legislatívy. „ Mrzí ma, že sa to udialo práve na ustanovujúcej schôdzi. Môj záujem bude vždy, aby boli dodržiavané zákony SR a tiež politické dohody“. povedal J. Blanár


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky