13. február 2006

Žilinský župan Ing. Juraj Blanár je znepokojený vývojom v námestovských firmách L. G. Philips Displays Slovakia a Punch Campus...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
13. februára 2006 v Žiline

Žilinský župan Ing. Juraj Blanár je znepokojený vývojom v námestovských firmách L. G. Philips Displays Slovakia a Punch Campus. Tie majú spoločne 750 zamestnancov, ktorým hrozí ocitnutie sa na dlažbe. Po dvojtýždňovom prerušení práce síce v pondelok 13. februára časť pracovníkov obnovuje výrobu súčiastok pre L. G. Philips, avšak to neznamená koniec problémom. V Českej republike intenzívne prebiehajú rokovania s tamojšou vládou o dotáciách pre záchranu pracovných miest. Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podmieňuje poskytnutie úveru odtrhnutím závodu v Hraniciach na Morave od materského podniku, a tak sa tomuto problému venujú právnici. Na Slovensku však vláda neuvažuje o finančnej podpore, a tým priamo vystavuje našich spoluobčanov hrozbe nezamestnanosti. „Strata každého pracovného miesta v Žilinskom kraji ohrozuje životnú úroveň i celkový rozvoj nášho kraja, pretože sa tu nevytvára dostatočný počet nových a kvalitných pracovných miest. Neochota Vlády SR pomôcť svojim občanom, tak ako sa to pravdepodobne uskutoční v Českej republike, znevýhodňuje náš región a vytvára tým ešte väčšiu sociálnu priepasť medzi Žilinským krajom a napríklad Bratislavou,“ tvrdí župan J. Blanár.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky