13. august 2007

- Kaštieľ v Radoli má novú elektroinštaláciu za milión korún
- Pozvánka na slávnostnú kolaudáciu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. august 2007 – V utorok 21. augusta o 13.00 h. sa uskutoční slávnostná kolaudácia miliónovej investície Žilinského samosprávneho kraja do priestorov Kaštieľa v Radoli za účasti predsedu ŽSK J. Blanára, riaditeľky Kysuckého múzea Ľ. Kullovej, poslancov ŽSK za okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca, riaditeľov ďalších kultúrnych organizácií. V rámci obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky bola vykonaná rekonštrukcia jestvujúcej elektroinštalácie pre vykurovanie vrátane rozvádzačov a vykurovacích telies. Základom bola výmena elektrických akumulačných kachlí elektrickými konvektormi a výmena elektrických rozvodov. Projekt bol konzultovaný a odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Cieľom rekonštrukcie elektroinštalácie bola úspora elektrickej energie, t.j. zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie estetickej úrovne interiérov kaštieľa. Náklady na rekonštrukčné práce činia 1 055 000 korún.

Kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Pochádza z druhej tretiny 16. storočia. Predstavuje renesančný typ zemianskeho sídla, avšak okolnosti jeho stavby sú nejasné. Pôvodne to bola štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obývacím priestorom v každom podlaží, obklopená hradbou, teda skôr obytná veža, aké majú svoj pôvod v stredoveku. K prestavbe objektu došlo v druhej polovici 17. storočia, kedy bol jadrom majera budatínskeho panstva, patriaceho Suňogovcom. V roku 1658 sa tu nachádzali panské stajne, stodoly, ovocná záhrada, rybníky, pivovar, chmeľnice, mlyn a píla. Prestavbou objekt získal siene na poschodí, obytné priestory a schodište. Od 19. storočia do roku 1977 slúžil kaštieľ na obytné účely. Jeho renesančný charakter dokazujú okná so šambránami a plastickými nadokennými rímsami, krížová klenba s hrebienkovým obrazom, valená klenba s lunetami, nárožné maľované kvádrovanie. Objavená bola i pôvodná renesančná omietka. V súčasnosti je tam sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom viacerých kultúrnych inštitúcií, ktoré spravujú hrady, zámky a kaštiele. Pod Liptovské múzeum patrí Hrad Likava, Oravské múzeum Oravský hrad, Považské múzeum Hrad Strečno, Budatínsky zámok a Sobášny palác v Bytči, a napokon Kysucké múzeum Kaštieľ v Radoli. Tieto historické stavby patria medzi vyhľadávané turistické miesta, ktoré rozširujú ponuku cestovného ruchu v kraji.

Peter Kubica
hovorca ŽSK