13. apríl 2006

Poslanci schválili odmenu kontrolórovi vopred, odmeňujú za prácu, ktorá ešte nebola vykonaná...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 13.04.2006 

Predseda ŽSK J. Blanár sa rozhodol nepodpísať uznesenie, ktoré schválilo Zastupiteľstvo ŽSK na svojej štvrtej schôdzi 4. apríla. Obsahom bolo vyplácanie odmeny hlavnému kontrolórovi úradu každý mesiac vo výške 20 % zo súhrnných platov, a to s účinnosťou od 1. januára 2006 mesačne k platu. „Domnievam sa, že v tomto prípade sa nenapĺňa dikcia zákona o odmene, ktorá by sa mala vyplácať za odvedenú prácu a ktorú má možnosť zastupiteľstvo najskôr posúdiť a až potom rozhodnúť o odmene,“ povedal J. Blanár. V tomto prípade by totiž išlo o schválenie vyplácania dopredu, čím by teda nešlo o odmenu, ale o paušálne zvýšenie mesačného platu. „Nemám nič proti odmene hlavnému kontrolórovi,“ dodal J. Blanár, „ale musí byť schválená za odvedenú prácu, ktorá by mala viesť okrem iného k ušetreniu finančných prostriedkov, čo sa dopredu nedá posúdiť.“ J. Blanár si uvedomuje významnú úlohu hlavného kontrolóra, zároveň však treba zachovať motivačnú stránku odmeny za vykonanú prácu tak, ako u každého iného vedúceho zamestnanca.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk