12. marec 2007

- Pamätná plaketa dirigentovi Jánovi Leporisovi
- 25. výročie speváckeho zboru Cantus Cantilena

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 12. marec 2007

Predseda ŽSK Juraj Blanár sa rozhodol udeliť Pamätnú plaketu dirigentovi Jánovi Leporisovi za celoživotnú pedagogickú činnosť a hudobnú osvetu. Slávnostné odovzdanie sa uskutoční v piatok 16. marca o 18.00 h. v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach počas oslavy 25 rokov fungovania Dievčenského speváckeho zboru Cantus Cantilena. A práve Cantus Cantilena, ktorý pôsobí pri Pedagogickej a sociálnej akadémii Turčianske Teplice, vedie J. Leporis od jeho vzniku. „Som hrdý na to, že na našich školách pôsobia aj osobnosti ako pán Leporis,“ ocenil hudobného pedagóga predseda ŽSK Juraj Blanár. „Svojou odbornosťou a pôsobením šíri dobré meno školy a celého Žilinského kraja doma i v zahraničí za čo mu patrí vďaka.“

PaedDr. Ján Leporis založil DSZ Cantus Cantilena v roku 1982 na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach, kde je učiteľom hudobnej výchovy a hry na hudobný nástroj. Podieľal sa na tvorbe učebnice hudobnej výchovy pre pedagogické školy, pripravil množstvo metodických materiálov a zúčastnil sa viacerých seminárov na tému hudobného vzdelávania mládeže. Spolu s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizuje v Turčianskych Tepliciach festival zborového spevu Mládež spieva, na ktorom okrem domácich účinkujú i spevácke zbory zo zahraničia. Od roku 1982 je nepretržite dirigentom a umeleckým vedúcim zboru a postupne pracoval s takmer 400 žiačkami školy, ktoré pochádzali zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Niektoré z nich pracovali neskôr v celoslovenských alebo regionálnych umeleckých súboroch alebo samé zakladali spevokoly v mieste svojho pôsobiska. Niektoré prešli do populárnej hudby a získali v nej významné postavenie. Jednou z nich je napr. Zuzana Smatanová.

Predseda ŽSK Juraj Blanár tiež udelí Pamätný list speváckemu zboru Cantus Cantilena pri Pedagogickej a sociálnej akadémiiza 25 ročnú činnosť. V súčasnosti má zbor 58 členiek. Spevácky zbor naštudoval viac ako 150 skladieb rôznych štýlových období a účinkoval na viac ako 250 podujatiach doma i v zahraničí. Úspešne reprezentoval slovenské zborové umenie na medzinárodných festivaloch v belgickom Neerpelte (1992), v slovinskom Celje (1995) a v českých Pardubiciach (1996). Zbor koncertoval vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, Slovinsku, Česku, Srbsku a Taliansku. Svojou bohatou činnosťou sa radí medzi popredné spevácke mládežnícke zbory na Slovensku.


Peter Kubica
hovorca ŽSK