12.február 2007

- vzniknú Poradenské centrá ŽSK
- sociálne poradenstvo v L. Mikuláši, Tvrdošíne a Kys. Novom Meste

Žilina 12. február 2007 - ŽSK zriaďuje v rámci projektu KOMUNIKUJEME, ktorý predseda ŽSK Juraj Blanár začal realizovať po nástupe do funkcie v januári 2006, Poradenská centrá ŽSK. „Ich hlavným cieľom je priblíženie služieb v sociálnej oblasti bližšie k občanovi a pomoc v krízových situáciách,“ prezradil J. Blanár. Prvé pracoviská Poradenských centier ŽSK budú fungovať v rámci existujúcich domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov formou pilotného projektu na obdobie 1 roka. Medzi ich aktivity bude patriť krízová intervencia, psychologické, sociálne a všeobecné právne poradenstvo poskytované formou osobných a telefonických konzultácií, elektronicky i písomne, ale aj prostredníctvom informačných kampaní.
Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori, zdravotne ťažko postihnutí občania, príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálne núdzi, deti, matky a všetci tí, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách. „Alesamozrejme môžu ich služby využiť všetci obyvatelia nášho kraja,“ dodal J. Blanár, ktorý v snahe budovať moderný komunikujúci úrad rozširuje jeho pôsobnosť aj do regiónov. Poradenské centrá ŽSK by mali začať poskytovať služby v priebehu marca, a to v Domove dôchodcov (DD) a domove sociálnych služieb (DSS) Liptovský Mikuláš – Jefremovská, DSS Tvrdošín – Medvedzie a DSS Kysucké Nové Mesto – Belanského.