12. december 2006

- predseda ŽSK on-line
- osobné stretnutia v regiónoch

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 12. december 2006

Po roku vo funkcii predsedu samosprávneho kraja sa Ing. Juraj Blanár rozhodol otvoriť Úrad ŽSK občanom ešte viac. Bude to prostredníctvom telefonického a e-mailového kontaktu. Začínajúc rokom 2007 si poslednú stredu v mesiaci predseda ŽSK vyhradil pre obyvateľov Žilinského kraja aj zo vzdialenejších obcí a miest alebo ak majú obmedzenú mobilitu. Môžu svoje otázky priamo zavolať alebo poslať e-mailom a predseda im bude odpovedať v čase od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00.

„Samospráva má slúžiť občanom, a preto chcem byť s nimi v kontakte, aby sme viedli dialóg. To chýba mnohým úradom, ktoré zabúdajú nato, pre koho sú tu. My budujeme moderný, otvorený a komunikujúci úrad,“ povedal J. Blanár, ktorý je vždy pripravený na zmysluplnú komunikáciu. Dôkazom jeho slov je projekt Komunikujeme. V rámci neho sa otvorila Kancelária 1. kontaktu, Úrad ŽSK skvalitnil webstránku, za ktorú získal ŽSK cenu Zlatý erb.sk, vydal informačný materiál pre nevidiacich obyvateľov kraja.

Okrem tohto spôsobu komunikácie budú mať občania možnosť osobného stretnutia s predsedom ŽSK aspoň raz ročne v každom z regiónov - Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie a Kysuce, a to v priestoroch niektorého zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Informácia o mieste a čase konania tohto stretnutia bude oznámená prostredníctvom médií.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:
Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk
www.regionzilina.sk