12. apríl 2007

Verejná diskusia predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 12. apríl 2007 

Vo štvrtok 19. apríla 2007 sa uskutoční verejná diskusia predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára s občanmi. Témou budú kompetencie ŽSK. Obyvatelia Martina a okolia môžu vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť s pôsobením nemocnice, domovov dôchodcov a sociálnych služieb, stredných škôl, kultúrnych inštitúcií alebo s údržbou ciest II. a III. triedy.
V priestoroch martinskej Obchodnej akadémie sa od 15.00 do 15.45 h. môže ktokoľvek spýtať predsedu ŽSK na to, čo ho zaujíma. J. Blanár chce takýmto osobným kontaktom tiež získať podnety od obyvateľov tohto regiónu, ktorými sa potom budú zaoberať odborníci z Úradu ŽSK.

V okrese Martin má Žilinský samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto organizácie:

školstvo Gymnázium, Ul. J. Lettricha 2, Martin
Gymnázium, Malá hora 3, Martin
Gymnázium, Vrútky
Združená stredná škola obchodu a služieb, Martin
Združená stredná škola dopravná, Martin-Priekopa
Obchodná akadémia, Martin
Stredná priemyselná škola, Martin
Stredná škola podnikania, Martin
Stredné odborné učilište strojárske, Martin
Stredné odborné učilište drevárske, Turany

zdravotníctvo Poliklinika, Turčianske Teplice
Zdravotnícke zariadenie (bývalá poliklinika), Martin

sociálne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, J. Mazúra, Martin Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Vrútky-Lipovec
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Martin-Priekopa

kultúra Slovenské komorné divadlo Martin
Turčianska galéria Martin
Turčianska knižnica Martin
Turčianske osvetové stredisko Martin

doprava Správa a údržba ciest, Martin

Peter Kubica
hovorca ŽSK