11. júl 2006

- žilinská župa získala 170 miliónov
- eurofondy na rozvoj nemocníc

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 11. júl 2006 

Žilinská župa získala zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci podopatrenia „3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry“ financie vo výške 170 miliónov korún. „Sú to tri projekty, ktoré napomôžu v rozvoji nemocniciam v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ povedal župan Juraj Blanár. Ide o nenávratné finančné príspevky vo výške:

46 384 700,- Sk na projekt s názvom „Zabezpečenie štandardu hospitalizácie pacientov detského oddelenia a zníženie energetickej náročnosti zdravotníckeho zariadenia – Nemocnica s poliklinikou Trstená“,

114 000 000,- Sk na projekt s názvom „Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie - NsP L. Nádaši-Jégeho v Dolnom Kubíne“,

9 245 400,- Sk na projekt s názvom „Zmena opláštenia interného pavilónu pre účely zníženia energetickej náročnosti“ - NsP Liptovský Mikuláš.

Žilinská župa, ktorá je zásadne proti privatizácii nemocníc, aj vďaka týmto projektom dosiahne značný pokrok v efektívnosti a kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti. „Cieľom takýchto projektov je zlepšiť technický stav zdravotníckych zariadení,“ dodal J. Blanár. „Naším záujmom je spokojnosť a vyššia kvalita života obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja.“

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk