10. september 2007

- pripomienkovanie strategického dokumentu Žilinského kraja
- predseda ŽSK sa stretol s poslancami NR SR z Kysúc, Horného Považia, Oravy, Turca a Liptova

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

Žilina 10. september 2007

Žilinský samosprávny kraj dokončuje svoj nový základný rozvojový dokument s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013“ (PHSR ŽSK). „Ide o jeden zo zásadných dokumentov ŽSK, preto som chcel zapojiť aj poslancov NR SR, pretože sa jedná o spoločný záujem pri rozvoji nášho kraja,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Uvedomujúc si potrebu prediskutovať tento strategický dokument aj so zástupcami Žilinského kraja v Národnej rade Slovenskej republiky, pozval predseda ŽSK poslancov NR SR z Kysúc, Horného Považia, Oravy, Turca a Liptova na pracovné stretnutie. „Som veľmi rád, že poslanci prejavili záujem o PHSR a verím, že to napomôže pri zapojení všetkých vplyvných osobností k tomuto strategickému dokumentu v pripomienkovom konaní.“
Na základe tohto dokumentu, ktorého cieľom je prispieť k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju a k znižovaniu regionálnych rozdielov v rámci kraja, sa bude realizovať rozvoj nášho kraja v nasledujúcich 7 rokoch. Cieľom dnešného stretnutia bolo predstaviť návrh dokumentu a diskutovať o hlavnom smerovaní kraja a jeho regiónov. Poslanci sa zaujímali najmä o oblasť dopravy, zabezpečenia dostupnosti regiónov a neobišli otázku finančných prostriedkov, ktoré sa v Žilinskom samosprávnom kraji budú môcť čerpať v programovom období 2007 – 2013 zo štrukturálnych fondov. Ide o významné stretnutie, ktoré potvrdilo dôležitosť riešenia potrieb kraja spoločnou diskusiou politikov na regionálnej a štátnej úrovni.

Peter Kubica
hovorca ŽSK