10. november 2006

- nonstop informácie
- zjazdnosť ciest pod drobnohľadom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 10. november 2006 

Od 1. novembra 2006 začala na území Žilinského kraja fungovať 24hodinová dispečersko- spravodajská služba, ktorú zabezpečujú jednotlivé Správy a údržby ciest. Sú to organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a ktoré sa starajú o zimnú i letnú údržbu ciest II. a III. triedy. Tých má Žilinský samosprávny kraj viac ako 1400 kilometrov. Aktuálny stav zjazdnosti ciest a počasia sa nachádza na webstránke www.ssc.sk.

Kontaktné čísla na dispečersko-spravodajskú službu:
SaÚC Čadca 041/ 4333034
SaÚC Dolný Kubín 043/586 28 04
SaÚC Liptovský Mikuláš 044/5521970
SaÚC Martin 043/16 126
SaÚC Žilina 041/507 72 21
Na čísla sa môže obrátiť ktokoľvek s otázkami či pripomienkami, týkajúcimi sa zimnej údržby ciest.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky