10.júl 2006

- noví vedúci na Úrade ŽSK
- menovanie Župnej vlády v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 10. júl 2006 

Výberové konania na miesta jedenástich vedúcich odborov Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnili cez víkend 1.-2. júla 2006. Riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak menoval komisiu, ktorá vyberala zo 47 uchádzačov. „Pôvodne sa záujemcov prihlásilo viac, ale iba títo splnili podmienky a zúčastnili sa výberového konania,“ prezradil P. Holeštiak. Po prvom kole nevyhoveli 16, a to na základe písomnej časti. Tá obsahovala osobnostný test a odborný test so zameraním na zákony o samospráve vyšších územných celkov a o správnom konaní. „Na niektoré pozície sme vyžadovali aj jazykové znalosti, a tie sme preverili taktiež písomne,“ vysvetlil P. Holeštiak.

V druhom kole, pozostávajúcom z ústnych pohovorov, sa o 11 miest uchádzalo tridsaťjeden odborníkov z rôznych oblastí. Výberová komisia preverila ich vedomosti z problematiky príslušného odboru, všeobecné znalosti, zamerané na vyššie územné celky, a samozrejme z jazykovej vybavenosti. „Na základe výberových konaní sme odporučili županovi J. Blanárovi vymenovať deviatich vedúcich,“ povedal P. Holeštiak.

Sú to:
vedúci odboru dopravy a komunikácií – Ing. Ivan Mokrý
vedúci odboru regionálneho rozvoja – Ing. Erika Lamačková
vedúci odboru vnútornej správy – Ing. Tibor Boľo
vedúci odboru organizačného – Ing. Anna Klimíková
vedúci odboru právneho – JUDr. Martin Píry
vedúci odboru školstva – Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
vedúci odboru zdravotníctva – MUDr. Miroslav Kmeť, MPH.
vedúci odboru sociálnych vecí – Mgr. Marta Pauková
vedúci odboru informácií a zahraničných vzťahov – Mgr. Peter Kubica

 

V prípade pohovorov na pracovné pozície vedúceho odboru financií a odboru kultúry nevyhovel kritériam ani jeden z uchádzačov, preto komisia nevybrala na tieto pozície nikoho.

Ako odborný garant spolupracovala s úradom personálna agentúra. Komisiu menoval riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak, a tvorili ju nielen zástupcovia úradu, ale aj profesionáli z oblasti komunikácie. „Chceli sme zvýšiť úroveň výberového konania, a preto sme siahli aj po odborníkoch z akademického prostredia a praxe. Išlo nám o to, aby každá stránka osobnosti uchádzačov dostala priestor na prezentáciu,“ vysvetlil župan J. Blanár.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte, prosím:

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk