1. október 2007

- Priateľský INFOčin aj pre ŽSK
- Projekt Komunikujeme úspešne komunikuje

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 1. október 2007

Žilinský samosprávny kraj bol v tomto roku nominovaný na ocenenie Priateľský INFOčin roka. Ide už o piaty ročník súťaže, kde v konkurencii samosprávy i štátnej správy získal ŽSK II. miesto. Predseda ŽSK Juraj Blanár si od nástupu do funkcie kladie za cieľ kvalitné a efektívne informovanie. Preto sa od januára 2006 realizuje projekt KOMUNIKUJEME. „Komunikácia je prirodzenou súčasťou práce samosprávy a ja som vstúpil do funkcie s projektom Komunikujeme,“ reagoval J. Blanár na ocenenie Priateľský INFOčin. „Som veľmi rád, že sú tieto aktivity vnímané a aj oceňované, lebo určite napomáhajú k zlepšovaniu služieb pre občanov a aj k uvedomovaniu si kompetencií krajskej samosprávy.“

ŽSK poskytuje na svojej stránke www.regionzilina.sk množstvo aj nadštandardne zverejnených informácií, ako napr. zverejnenie žiadostí o informácie za roky 2004 - 2007, aktuality, ktoré vychádzajú v regionálnych novinách, prelinkovanie najdôležitejších inštitúcií SR, miest a obcí a množstvo ďalších dôležitých informácií pre občanov. O aktívnom informovaní nad rámec infozákona svedčí aj získanie prvenstva súťaži Zlatý erb 2006. Všetky materiály zo zastupiteľstva sú zverejnené pred rokovaním dostatočne v predstihu a prístupné verejnosti na pripomienkovanie. Materiály sa po odsúhlasení zastupiteľstvom zverejňujú aj na úradných tabuliach Úradu ŽSK. Zároveň je rokovanie aj vo audiovizuálnej podobe spracované v sekcii Audiovizuálne správy v časti INFO žurnál. Úrad ŽSK pripravil brožúru Infomanuál o Žilinskom samosprávnom kraji a činnosti jeho jednotlivých odborov nielen v tlačenej podobe, ale aj v Braillovom písme pre zrakovo postihnutých občanov. Brožúra je prístupná bezplatne priamo na Úrade ŽSK, na Krajskom stredisku ÚNSS v Žiline a prostredníctvom Žilinskej knižnice a siete regionálnych knižníc pre všetkých zrakovo postihnutých záujemcov, ktorí ovládajú bodové písmo.

Peter Kubica
hovorca ŽSK