52. týždeň

 Poopravujú cesty v okrese

(22.12.2009; Liptovské noviny; roč.60, č. 50 51, s. 4; Sita)

RUŽOMBEROK. Krajská samospráva získala peniaze na opravu ciest. Ďalšie projekty so žiadosťami o podporu z únie predloží Žilinský samosprávny kraj na budúci rok.

V ružomberskom okrese opravia viac ako päť kilometrov ciest III. triedy za 670 ti síc. "Konkrétne pôjde o osemstometrový úsek medzi Švošovom a Ľubochňou, na trase Valaská Dubová Komjatná sa dajú do poriadku skoro dva kilometre cesty. Rekonštruovať sa bude aj cesta medzi Ľubochňou a Stankovanmi," vymenovala Zuzana Muchová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja, ktorý má cesty III. triedy v správe.

V rámci eurofondov podal kraj žiadosť na rekonštrukciu, zateplenie a výmenu okien na objekte Domova sociálnych služieb Likavka.

"Projekt je pripravený na realizáciu za 2,47 miliónov eur v budúcom roku. Stavba je v súčasnosti zaregistrovaná na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Čakáme na jej schválenie," dodala Z. Muchová.

 

Osvetlenie Budatínskeho hradu symbolicky spustili do prevádzky

(22.12.2009; Žilinský večerník; č. 52 53, s. 4; TASR)

Osvetlenie Budatínskeho hradu, ktoré 16. decembra symbolicky spustili do prevádzky, má pomôcť sprostredkovať jeho bohatú históriu nielen domácim, ale aj zahraničným návštevníkom. Po spustení osvetlenia to skonštatoval predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár.

Podľa Blanára zrealizoval ŽSK projekt osvetlenia hradu v spolupráci s akciovou spoločnosťou Stredoslovenská energetika (SSE). "Celkovo si projekt vyžiadal investíciu 100 tisíc eur (3 milióny Sk). Cez 33 tisíc eur (994 158 Sk) prispela SSE, zvyšok financoval samosprávny kraj z vlastného rozpočtu. Je to symbolické aj v tom, že v budúcom roku začíname revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky budatínskeho parku," uviedol Blanár.

Generálny riaditeľ SSE, a. s. Pierre Chazerain podotkol, že záujmom spoločnosti je prínos aj v oblasti kultúry. "Preto sme sa rozhodli osvetliť Budatínsky hrad. Dúfame, že aj týmto spôsobom získa viac návštevníkov. Do budúcnosti sme určite otvorení takýmto projektom, aj keď teraz nie je žiadny rozpracovaný," povedal Chazerain.

Predseda ŽSK pripomenul, že rovnakou technológiou je osvetlený aj Oravský hrad, ktorý je najnavštevovanejším hradom na Slovensku. "Máme aj kaštiele v Radoli a Oščadnici. Máme hrad Likava, kde osvetlenie v podstate funguje, ale uvažujeme o jeho renovácii. Pretože technológie, ktoré sme použili na osvetlenie hradov Orava a Budatín sú najmodernejšie a majú veľmi nízku spotrebu elektrickej energie," dodal Blanár.

Budatínsky hrad vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia na križovatke diaľkových ciest vedúcich z Ponitria a z Považia na sever do Sliezska a do Poľska. Základom a zároveň najstaršou časťou hradu bola mohutná kruhová obytná veža v kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes a vytvára jeho charakteristickú siluetu. Hrad bol niekoľkokrát zničený a obnovený. Obývaný bol až do roku 1945, potom bol zoštátnený a prebudovaný na dnešné Považské múzeum, ktorého zriaďovateľom je ŽSK.

 

  • Niektoré cesty dostali nový koberec

(22.12.2009; Kysucké noviny; č. 50 51, s. 7; MM)

V Zákopčí zrekonštruovali viaceré komunikácie. Niektoré musia ešte počkať, obec nemá na ich vyasfaltovanie peniaze.

Zákopčie. Najväčšia a hlavná časť obce Zákopčia je sprístupnená komunikáciou III. triedy z obce Raková. Ďalšie časti sú sprístupnené komunikáciami zo susednej obce Podvysoká a z Čadce. Starosta Zákopčia František Hažík nás informoval, že v katastri obce sa nachádza okolo 65 km komunikácií, ktoré zabezpečujú obslužnosť územia s rozlohou 2 963 hektárov. "Z uvedenej dĺžky je 17,5 km so spevneným asfaltovým povrchom, ostatné povrchy ciest sú nespevnené," informoval Hažík. Z celkového počtu už spomínaných spevnených komunikácií je 6,2 km v správe Žilinského samosprávneho kraja, Zákopčie obhospodaruje 11,3 km. "Všetky ostatné nespevnené komunikácie v dĺžke do 50 km sú v správe obce," hovorí starosta. Pokračuje, že na to, v akom stave sú obecné cesty, vplýva niekoľko faktorov.

"Relatívne nízky počet obyvateľov a s tým súvisiaci nízky rozpočet obce, vysoké náklady na zimnú údržbu ciest v správe obce, nízky podiel ciest v správe Žilinského samosprávneho kraja, trvalé poškodzovanie obecných komunikácií ťažiteľmi a prepravcami drevnej hmoty a takmer nemožné získanie finančných zdrojov na obecné komunikácie zo štátnych a európskych fondov," vymenúva Hažík.

Dodáva, že na to, aby boli spokojní obyvatelia Zákopčia, by bolo potrebné zrekonštruovať aspoň 20 km komunikácií. "Keďže sa však musíme opierať o reálne finančné možnosti, obec pristupovala k rekonštrukciám iba v najsúmejších úsekoch v častiach U Gachov, Hrošov, Červienkov, Rulcov. Vyasfaltovali sme tiež dve parkoviská v Ústredí pri kostole," hovorí starosta. Cesty pritom rekonštruovali postupne už od minulého roka. Práce financovali z vlastných zdrojov vo výške 29 092 €. Na údržbu nespevnených komunikácií obec postupne v rokoch 2007, 2008 a 2009 vynaložila sumu 10 589 €.

"Tento rok sme zrekonštruovali ešte cesty III. triedy, na ktoré prispel Žilinský samosprávny kraj 663 878,37 €. Bola tiež zrekonštruovaná cesta po kanalizácii v úseku od Tarabov do Kľukov," dodáva Hažík.

Text k obr.: Nový asfaltový koberec. Aby boli všetci obyvatelia spokojní, obec by potrebovala mať vyasfaltovaných aspoň 20 km komunikácií.

 

Kultúra má v Žilinskom kraji podporu. Spravodajstvo

(22.12.2009; Slovenské národné noviny; č. 51 52, s. 2; LEK)

Žilinský samosprávny kraj sa v roku 2009 nesprával ku kultúre macošsky. Dôkazom je, že v grantoch so zámerom podporiť rozvoj kultúry v regiónoch rozdelil 166 770 eur (5,024 mil. Sk). Tohtoročnou novinkou boli dve kolá podávania žiadostí, oproti jednému v minulosti. Kraj spolu vyhovel 156 žiadateľom, medzi ktorými boli kultúrne organizácie, občianske združenia, školy, ale o financie sa uchádzali aj knižnice, vydavateľstvá, obce a mestá. "Tak ako v minulom roku, keď sme rozdelili 165 970 eur, aj tento rok bolo našim cieľom, aby finančné prostriedky išli na rozvoj kultúry rovnomerne do všetkých piatich regiónov kraja. Považujem to za efektívny spôsob ako adresne podporiť kultúrne podujatia v Žilinskom kraji, opravu pamiatok, edičnú činnosť, ale aj tvorivosť našich detí a mládeže," povedal predseda ŽSK J. Blanár. S podporou grantového systému sa na Kysuciach zrealizovalo 33 zaujímavých projektov, na ktoré rozdelili 32 904 eur. 1550 eur pomohlo napr. farnosti v Kysuckom Novom Meste pri oprave barokového organu v Kostole Panny Márie a Kysucké múzeum v Čadci zase použije 800 eur na vydanie Filmového sprievodcu Skanzenom vo Vychylovke. Zriadenie Internetovej miestnosti je konkrétny projekt, ktorým chce liptovská obec Podtureň zvýšiť informačnú gramotnosť svojich obyvateľov (950 eur). Na Liptove bolo podporených 26 projektov v celkovej sume 33 354 eur. V Turci bolo tento rok úspešných 34 žiadateľov, ktorí spolu získali na svoje projekty 33 754 eur. Na vybudovanie knižničného interiérového informačného systému dostala Turčianska knižnica v Martine maximálnu výšku grantu 2 650 eur. Folklórna skupina Prameň z Dubovej použila 800 eur na obnovu krojov. Na Orave sa v tomto roku rozdelilo v rámci grantového systému 32 654 eur. Z tejto sumy sa financovali projekty ako Starcov poklad 2009 Medzinárodná prehliadka krátkych filmov či tradičný festival dychových hudieb Trstenská krídlovka. Na Horné Považie putovalo v rámci grantového systému 34 104 eur. Považská galéria umenia v Žiline vydala zo získaných prostriedkov publikáciu o živote a diele umelca Vincenta Hložníka. Poctu významnému maliarovi a rodákovi zo Žilinského kraja vzdala v podobe výtvarného sympózia aj jeho rodná obec Svederník. Nadšencom pre históriu pomohol kraj príspevkom 1 200 eur pri záchrane gotickej kaplnky na Lietavskom hrade.

 

Slota chce od vlády tunely

(21.12.2009; Žilinské noviny; č. 50 51, s. 2; Trško Michal)

Na návrh šéfa SNS schválilo Zastupiteľstvo ŽSK uznesenie o potrebe rýchleho vybudovania diaľničného obchvatu a tunelov okolo Žiliny. Pridalo sa aj Mestské zastupiteľstvo v Žiline.

ŽILINA. Poslanci Žilinského samosprávneho kraja odhlasovali uznesenie, ktoré vyzýva vládu a ministerstvo dopravy na urýchlenú dostavbu úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie Dubná Skala. Návrh predložil predseda SNS Ján Slota a poslanec NR SR za SNS Štefan Zelník. Všetci prítomní poslanci uznesenie podporili. Neskôr rovnaké uznesenie schválili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. "Úsek Hričovské Podhradie Dubná Skala má strategické postavenie pre ďalší rozvoj nielen cestnej infraštruktúry, ale celého kraja," píše sa v uznesení. Cesta popod Strečno, po ktorej sa jazdí dnes, je podľa uznesenia najexponovanejším úsekom na Slovensku. Slota sa problém, podľa vlastných slov, chystal otvoriť aj na koaličnej rade. "Obyvatelia Žilinského kraja skutočne veľmi pociťujú tento už neudržateľný stav, ktorý sa deje na našich cestách," povedal Slota. Popod Strečno denne podľa neho prejde denne 36 až 40 tisíc áut a je jednoznačne najvyťaženejší na Slovensku. "Je proste neúnosné, aby tento stav nebol urýchlene riešený. Už včera bolo neskoro," povedal Slota.

Dopravu v Žiline si po budúcoročnom spustení úseku v Považskej Bystrici ani nedokáže predstaviť. Žiline hrozí podľa neho absolútny dopravný kolaps, možno väčší ako Bratislave. Premiér Fico podľa Slotu presadzuje, aby tretí balík PPP projektov, v ktorých je zaradený aj tento úsek, čo najrýchlejšie postavili. Vo veci sú podľa Slotu možno niektoré legislatívne problémy, stavebné povolenia i samotná stavba je podľa neho už dlhodobo pripravená. Žilinská župa sa vyhlásením o výstavbe diaľnic venuje dlhodobo. Už niekoľkokrát bol ohlásený termín, kedy by sa malo začať stavať. Tunel Višňové Dubná Skala je prerazený už približne desať rokov a jeho konzervácia stojí ročne desiatky tisíc eur. "Myslím si, že najväčšia chyba bola urobená už v roku 1998. Tento úsek bol naplánovaný, jeho trasovanie sa vôbec nezmenilo a vláda, ktorá bola až do roku 2006, takmer úplne zastavila výstavbu diaľnic," povedal žilinský župan Juraj Blanár (Smer). Súčasná vláda podľa neho splní sľub a vybuduje sto kilometrov diaľnic. Už to vraj aj prekračuje. Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda minulý rok na jednom z mítingov SDKÚ hovoril, že vláda v roku 1998 s prázdnou štátnou kasou nemala inú možnosť, ako výstavbu diaľnic zastaviť. Dôležitejšie bolo podľa neho po nástupe do vlády a vystriedaní Vladimíra Mečiara zachovať iné veci, napríklad vyplácanie dôchodkov. V rovnaký deň rovnaké vyhlásenie schválili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Text k obr.: Doprava pôjde cez Žilinu. Tunely, ktoré dopravu odvedú mimo, stále nestavajú.

 

  • Žilinský kraj turistický raj

(21.12.2009; Hospodárske noviny; s. 24; )

Žilinský kraj ponúka návštevníkom všetko, čo je potrebné na strávenie príjemnej zimnej dovolenky majestátne hory, úchvatné prírodné scenérie, podzemné bohatstvo ukryté v jaskyniach, blahodarne pôsobiace minerálne a termálne pramene, kultúrne dedičstvo predkov a, samozrejme, kvalitné strediská cestovného ruchu.

Prívržencov zimných športov nadchne množstvo lyžiarskych stredísk, ktoré sa v kraji nachádzajú. Mnohé z nich patria medzi najlepšie na Slovensku. Najväčšie a najznámejšie sú:

* Jasná Nízke Tatry,

* Vrátna Free Time Zóne,

* Skipark Ružomberok,

* Park Snow Veľká Rača,

* Roháče Spálená dolina,

* Jasenská dolina,

* Snowland Valčianska dolina,

* Ski park Kubínska hoľa,

* Winter Park Martinky. Kvalitnú lyžovačku nájdu návštevníci aj v ďalších strediskách v kraji. Pre najmenších začínajúcich lyžiarov sú v strediskách pripravené lyžiarske škôlky a skúsení inštruktori. Zážitkom pre všetkých je nepochybne snowtubing a nočná sánkovačka v Jasnej, bobová dráha v Parku Snow Veľká Rača či prírodné ľadové plochy v Snowlande Valčianska dolina a v Jasenskej doline. Rodiny ocenia jazdu na saniach ťahaných psím záprahom v Ski Oravská Lesná. Pre športovo založených bude zážitkom snežnicový výlet po zasnežených svahoch Veľkej a Malej Fatry.

Relax a uvoľnenie po celodennej lyžovačke ponúkajú termálne vody: * akvaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš, * Thermal Parku Bešeňová, * Spa&Aquaparku Turčianske Teplice, * Meander parku Oravice, * v novootvorenom AquaRelax Dolný Kubín.

Ponuku kúpania dopĺňajú relaxačné bazény s masážnymi tryskami, chrličmi a vodnými ležadlami. Príjemný oddych s liečebnými procedúrami ponúkajú kúpele v Turčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach a Lúčkach.

Moderné relax centrá s kvalitnými službami sú k dispozícii aj v hoteloch v Podbanskom, Jasnej, Liptovskom Mikuláši či vo Valčianskej doline.

V každom z piatich regiónov Žilinského kraja je množstvo kultúrnych pozoruhodností. V Liptove je to predovšetkým živý skanzen Vlkolínec, zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, a tiež Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Jedinečný drevený kostol vo Sv. Kríži je jednou z najväčších drevených stavieb v Európe.

Dominantou Oravy je majestátny Oravský hrad, kde nájdete historickú, etnografickú i prírodovedeckú expozíciu.

Oravská lesná železnica, ktorá v minulosti slúžila na prepravu vzácnej suroviny dreva, dnes slúži pre širokú verejnosť ako atrakcia.

Múzeum oravskej dediny v Zuberci očarí malebnosťou drevených domov z rôznych obcí Oravy.

V Spoločnej prírodovednej expozícii v Krásne nad Kysucou je hlavnou atrakciou replika mamutej samice v životnej veľkosti. V kysuckej obci Stará Bystrica nájdete unikátny slovenský orloj. Najväčšia národopisná expozícia v prírode, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje pri Martine, predstavuje rôzne regióny Slovenska. V regióne Horné Považie by ste určite nemali obísť originálne maľované drevenice v rázovitej obci Čičmany, obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, a jednu z architektonicky najpôsobivejších renesančných pamiatok na Slovensku Sobášny palác v Bytči.

Top podujatia

4. decembra 23. decembra

Vianočné trhy Žilina

27. decembra

Vianoce v Liptove Pribylina

27. decembra

Veľká vianočná party Valčianska dolina

27. decembra 28. decembra

Vianoce na Oravskom hrade Oravský Podzámok

26. januára 27. januára

29. ročník lyžiarskych pretekov

SKIINTERKRITERIUM

Vrátna

29. januára 30. januára

Európsky pohár v snowboardingu a BigAir + Snowboard Motocross Show Vrátna

18. februára 21. februára

Preteky psích záprahov Oravská Lesná

27. februára 28. februára

Preteky psích záprahov Zuberec

Text k obr.: Úžasné lyžovanie v Žilinskom kraji.

 

  • Park pri Budatínskom hrade obnovia

(21.12.2009; Sme; s. 4; fil)

ŽILINA. Park pri Budatínskom hrade do júla budúceho roka zrevitalizujú. Prostriedky naň získal Žilinský samosprávny kraj z Európskej únie. Celková obnova bude zahŕňať ošetrenie, vyčistenie a výsadbu nových stromov. Osadia v ňom informačné tabule o faune a flóre, vybudujú nové chodníky, osadia lavičky a tiež vytvoria multifunkčné pódium s ozvučením. Park bude osvetlený.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.02.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky