49. týždeň

 •  MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ODDLŽUJE NEMOCNICE

  (05.12.2009; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17.30; 1,7 min.; KAVECKÁ Júlia)
  B. KORONI, moderátor:
  "Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo pomôcť niektorým zadlženým nemocniciam, vytvorilo koncepciu, na základe ktorej poskytne zdravotníckym zariadeniam návratnú finančnú výpomoc vo výške 200 miliónov eur. Tri nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja takto dostali takmer štyri milióny."
  J. KAVECKÁ, redaktorka:
  "Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom štyroch nemocníc, v Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Dolnom Kubíne a Čadci, tie majú z minulosti viacero dlhov. Aj preto sa podľa župana Juraja BLANÁRA tri z nich zapojili do procesu oddlžovania."
  J. BLANÁR:
  "Celkovo sme na naše oddlženie nemocníc dostali takmer 3,8 milióna eur. Najviac je to v dolnooravskej nemocnici."
  J. KAVECKÁ:
  "Ako však zdôraznil Juraj BLANÁR, získané financie sú len pôžička, ktorú bude musieť každá nemocnica splatiť do pätnástich rokov."
  J. BLANÁR:
  "To bude aj tlak na nemocnicu, aby hľadala vo vnútri rezervy na to, aby dokázala splácať jednak tento dlh a zároveň dokázala aj všetky činnosti financovať."
  J. KAVECKÁ:
  "Liptovská nemocnica s poliklinikou mala dlh dva milióny eur na verejných financiách voči Sociálnej poisťovni, dolnooravská viac ako milión eur za lieky, dlh kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci sa podľa riaditeľa Jozefa KANABU vyšplhal na takmer 770 tisíc eur, a to za lieky, špeciálny zdravotný materiál a údržbu."
  J. KANABA:
  "Je to vyše 23 miliónov korún, čo samozrejme naše zdravotnícke zariadenie sčasti oslobodí od finančnej ťarchy, ktorá bola myslím si aj z minulosti a ktorá sa vlastne nabaľovala."
  J. KAVECKÁ:
  "Nemocnice sa aj vďaka oddlženiu môžu zapojiť do čerpania eurofondov. V kysuckej nemocnici majú podľa Jozefa KANABU pripravený projekt na zníženie energetickej náročnosti za viac ako deväť miliónov eur."
 • Vianočné pohľadnice vytvorilo vyše dvetisíc detí
  (03.12.2009; www.aktuality.sk; 11.26, s. ; SITA)
  Vianočné pohľadnice tento rok nakreslilo či namaľovalo 2 084 detí z ôsmich európskych krajín.
  Do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú už po šiestykrát vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko, sa zapojilo 168 škôl zo Slovenska, Poľska, Chorvátska, Srbska, Česka, Maďarska, Slovinska a Švajčiarska. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský. Výsledky súťaže slávnostne vyhlásia v pondelok 7. decembra v Dolnom Kubíne, kolekcie víťazných prác budú v decembri a januári vystavené na Slovensku, v Česku aj Poľsku.
  Témou výtvarných prác boli vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy. Podľa Žabenského deti aj tento rok prekvapili tvorivým prístupom a všímaním si vecí, ktoré sú už pre mnohých zabudnuté alebo nie príliš dôležité. Na vianočných pohľadniciach zobrazili pečenie vianočného pečiva, koledníkov, ľudových muzikantov, svätú rodinu či pranostiky viažuce sa k zimnému obdobiu. Z výtvarných techník sa objavili okrem kresby, maľby, koláže a grafiky aj monotypy, koláže z fotokópií a kombinácie rôznych techník. Najpočetnejšie zastúpená bola kategória sedem až jedenásťročných tvorcov, z techník prevládala kombinovaná technika a kresba.
  Na Slovensku si kolekcie víťazných prác bude možné pozrieť od 7. decembra do 2. januára v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a od 14. decembra do 8. januára vo foyeri úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.
 • Dobré správy samosprávy
  (02.12.2009; Žilinský večerník; č. 49, s. 21; zm)
  Príležitosť pre kreatívnych študentov Už po tretíkrát dáva Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) príležitosť kreatívnym študentom stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby nápadito predstavili krajskú samosprávu v power pointových prezentáciách v súťaži Dobré správy samosprávy... s podtitulom ...ktorá pre vás mnohé spraví.
  V dvoch predošlých ročníkoch ukázalo individuálny prístup ku spracovaniu ľubovoľnej témy o ŽSK spolu 147 študentov. Z roka na rok sa viditeľne zlepšila úroveň prezentácií. Tretí ročník súťaže prichádza s upravenými pravidlami. Prezentácie môžu študenti pripraviť na konkrétne témy: 1. Kultúrne pamiatky Žilinského kraja, 2. Predstavujem Žilinský kraj cudzincom, 3. Žilinský kraj dopravný uzol, 4. Sme hrdí na významné osobnosti kraja, 5. Žilinský kraj miesto športových príležitostí, 6. Využité možnosti eurofondov 7. Spokojná staroba v starostlivosti Žilinského samosprávneho kraja, 8. Žilina self governing region place for living.
  Musia pri tom dbať na správne použitie erbu ŽSK a názvov regiónov kraja, bezchybný autorský text, nedeformované fotografie a ilustrácie dobrej kvality. Prezentácia má mať maximálne 20 "slajdov", jej súčasťou môže byť hudba. V práci nemôžu chýbať kontaktné údaje študenta, zvolená téma, konkrétny názov prezentácie a použité zdroje.
  Osobitosťou bola vlaňajšia víťazná prezentácia o Bytčianskom hrade, ktorá mala formu počítačovej animácie. Presné pravidlá súťaže sú na webovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk. Uzávierka súťaže, ktorej víťazov čakajú ceny ako notebook, fotoaparát alebo kamera, je 31. januára 2010.
 • Z tvorby amatérskych fotografov
  (02.12.2009; Žilinský večerník; č. 49, s. 7; jš)
  Vo štvrtok 19. novembra sprístupnila Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja širokej verejnosti výstavu súťažných amatérskych výtvarných fotografií členov Českého spolku na Slovensku.
  Hlavným iniciátorom výstavy bol Svatopluk Pach predseda Českého spolku v Žiline. V príhovore predsedu Českého spolku na Slovensku Pavla Doležala odznelo želanie: "...dále zachovat úzkou spolupráci regionálních spolku a nenechat vymizet základní jazykovou srozumitelnost češtiny a slovenštiny..." Riaditeľ vydavateľstva EDIS Žilinskej univerzity a zároveň kurátor výstavy Miroslav Pfliegel vyzdvihol kvalitu, detailnosť fotografií, ktorú zviditeľnili prostredníctvom štyroch súťažných kategórií: Život a technika kolem nás (reportáž), Vzpomínky na rodný kraj, Krásy prírody, Portrét, 15 let Českého spolku v regionech (nejvýznamnější okamžiky z činnosti). Výstave Naším pohledem 2009 predchádzala súťaž v rámci 15. výročia vzniku a pôsobenia Českého spolku na Slovensku. Odborná porota zo 162 zaslaných fotografií od 14 autorov (členov regionálnych spolkov Českého spolku na Slovensku) vybrala pre výstavu celkom 48 fotografii. Výstavu uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a sprístupnená bude do 17. decembra v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Organizátori výstavy, členovia Českého spolku v Žiline i zamestnanci knižnice veria v pretrvávanie dobrých priateľských vzťahov, pravidelné stretávanie sa a vzájomnú spoluprácu v ďalších rokoch.
 • OBYVATELIA TEPLIČKY NAD VÁHOM PRI ŽILINE BOJUJÚ S KANALIZAČNÝMI SPLAŠKAMI
  (02.12.2009; Televízna stanica STV 1; Slovensko Dnes; 19.15; 1 min.; ĎURAČOVÁ Lucia)
  Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
  "Obyvatelia Tepličky na Váhom pri Žiline bojujú s kanalizačnými splaškami. Tie vypúšťajú z Domova sociálnych služieb priamo do lesa. V jeho okolí tak údajne cítiť neznesiteľný zápach."
  Lucia ĎURAČOVÁ, redaktorka:
  "Obyvatelia Tepličky sa zhodujú. So splaškami treba definitívne skoncovať."
  Anketa:
  "Je to tam hnusné."
  "By sa mal ústav pripojiť na kanalizáciu."
  Redaktorka:
  "Splašky vraj ohrozujú aj existenciu neďalekého lyžiarskeho strediska."
  Vladimír VALJÁŠEK, prac. Lyžiarskeho strediska v Tepličke nad Váhom:
  "Odrádzajú niektorých, ktorí chodia a využívajú naše zariadenie."
  L. ĎURAČOVÁ:
  "Inšpekcia životného prostredia kauzu splašky pozorne sleduje. Domovu sociálnych služieb uložila pokutu 360 eur. Situáciu to však nerieši."
  Iveta ĎURIŠOVÁ, riaditeľka DSS v Tepličke nad Váhom:
  "Ľúto mi to je určite, pretože vidím, aký vplyv máme na životné prostredie."
  L. ĎURAČOVÁ:
  "Napojenie ústavu na kanalizáciu je možné až po doriešení problematického financovania už vybudovaného odpadového systému medzi župou a obcou. Práve ony si údajne nevedia vyrovnať účty."
  Milan LAZAR, starosta obce Teplička nad Váhom:
  "Sme sa dohodli s vyšším územným celkom Žilina, akým spôsobom tento stav odstránime."
  Zuzana MUCHOVÁ, hovorkyňa ŽSK:
  "Nemôžeme ísť do združeného financovania projektu, keď dopredu nevieme, aké tam budú pravidlá."
  L. ĎURAČOVÁ:
  "Splaškový problém tak naďalej zostáva v patovej situácii. Všetci však veria, že sa ľady do konca tohto roka pohnú."

Gymnazisti prezentujú mesto a svoju školu 


(01.12.2009; Kysucké noviny; č. 47, s. 6; ih)
Už piaty rok vyhlasuje odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z grantových programov ŽSK.
Čadca. Témou grantových programov ŽSK pre školský rok 2009/2010 sú "Humanizácia výchovy a vzdelávania" a "Škola bez tabaku, alkoholu a drog".
Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy tak môžu získať dotáciu na projekt vo výške 332 eur (10 tisíc korún).
Na základe troch minuloročných výziev sa podarilo zrealizovať 12 projektov v celkovej výške 3 984 eur (120 tisíc korún) z rozpočtu ŽSK, ktoré prispeli k boju proti drogovým závislostiam, podporili voľnočasové aktivity pre deti a mládež a iniciovali vznik žiackych školských rád, prostredníctvom ktorých sa rozvíjala tvorivosť, vlastenectvo, tradície a národné povedomie.
Aj na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, ktoré ako jediné na Kysuciach získalo dotáciu na svoj projekt, už funguje žiacka školská rada. Jej členovia z radov študentov v rámci projektu vytvorili pre návštevníkov internetu prezentáciu o histórii mesta, v ktorom sídli ich škola. Od roku 2005 podporil ŽSK spolu 108 grantových projektov v celkovej sume 48 463 eur (1,46 mil. Sk). "Termín uzávierky predkladania žiadostí v tomto školskom roku je 31. december. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.regionzilina.sk v sekcii Grantový systém a dotácie," informovala Ľubomíra Masnicová z odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK.

 • Tri nemocnice budú splácať štyri milióny 15 rokov
  (30.11.2009; www.topky.sk; Domáce, 14.00, s. ; SITA)
  ŽILINA Tri nemocnice v Žilinskom kraji budú môcť dlhy z minulosti splácať 15 rokov. Nemocniciam v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Čadci pomôže Žilinský samosprávny kraj so splácaním dlhu takmer 4 mil. eur, ktorý vznikol podfinancovaním zdravotníckych výkonov zo strany zdravotných poisťovní.
  Informoval o tom hovorca krajskej samosprávy Peter Kubica. "Ide o poskytnutie finančných prostriedkov nemocniciam, ktorých vlastníkom a zriaďovateľom je kraj. Pôžičky musia byť splácané, ale splácať ich začnú zdravotnícke zariadenia až o dva roky po podpísaní zmluvy," spresnil Kubica. Liptovská nemocnica má dlh voči sociálnej poisťovni dva milióny eur, Dolnooravská 1,12 milióna eur za lieky a Kysucká 768 tisíc eur za lieky, špeciálny zdravotný materiál a údržbu. Nemocnice sa zbavením dlhu môžu zapojiť do projektov z eurofondov.
  Z prostriedkov fondov Európskej únie chce kraj získať 2,5 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice v Liptovskom Mikuláši ako aj obnovu a modernizáciu pavilónov liečebnej starostlivosti Liptovskej nemocnice a zriadenie urgentného príjmu za 6,9 mil. eur. Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 5,8 mil. eur chce Žilinský samosprávny kraj pomôcť aj nemocnici v Dolnom Kubíne, kde by táto suma mala zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na rekonštrukciu a modernizáciu odborných pracovísk a tiež zníženie energetickej náročnosti Kysuckej nemocnice v Čadci žiada z eurofondov 9,3 mil. eur, na prístavbu spoločných vyšetrovacích, liečebných zložiek a urgentného príjmu Hornooravskej nemocnice v Trstenej 7,2 mil. eur.
 • Po desaťročiach majú novú cestu
  (30.11.2009; Oravské noviny; č. 47, s. 6; NK)
  Horný a dolný Štefanov nad Oravou sú konečne prepojené ako sa patrí. Obe časti dediny spája po desiatkach rokov vynovená cesta.
  ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Predposledná novembrová streda bola pre Štefanovčanov šťastným dňom. Po rokoch sa im konečne podarilo urobiť novú cestu medzi hornou a dolnou časťou dediny. "Za 57 rokov si nepamätám, že by bola v Štefanove dobrá cesta," povedal nám jeden starší Štefanovčan. Ostatní ľudia v dedine vedia, o čom hovorí. Zrekonštruovaná cesta prechádzajúca dedinou je cestou 3. triedy a v správe ju má Žilinský samosprávny kraj. VÚC financoval aj asfaltovanie a úpravu cca 550 m cesty. "Okolo novej cesty sú položené všetky siete, aj kanalizácia. Teraz by sme nutne potrebovali dorobiť aspoň úsek po kultúrny dom a poškodené časti cesty. Stále však nie je rozhodnuté o projekte, ktorým sa uchádzame o peniaze na kanalizáciu. Ak sa nám ich podarí získať, urobíme najprv kanál, až potom cesty. Ak peniaze nedostaneme, postupne začneme upravovať aspoň poškodené komunikácie," informoval nás starosta Jozef Kakačka.
 • Lekárom a starostom Oravci veria najviac
  (30.11.2009; Oravské noviny; č. 47, s. 6; Pastvová Melánia, Piško Michal)
  Primátor, starosta či lekár za menom znamená veľkú šancu na zvolenie. V okrese Námestovo je garde opačné, než v ďalších dvoch oravských okresoch. ŽILINA/ORAVA. Časy, keď inteligenciu v slovenských mestách predstavovali učiteľ, notár, kňaz a lekár sú už síce preč, lekári si však výsadné miesto udržiavajú. Naznačujú to aj výsledky nedávnych župných volieb. Podľa toho, čo si kandidáti píšu za meno na kandidačnej listine, boli po šéfoch miest a obcí najúspešnejší práve lekári.
  Na Slovensku menej než na Orave
  Zo 408 župných poslancov, ktorí zasadnú v ôsmich regionálnych parlamentoch, bude lekár každý šiesty. Celkovo ich uspelo 70, čo je až 17,16 percenta všetkých poslancov. Podobné to bolo aj pred štyrmi rokmi, keď v krajských parlamentoch sedelo 66 lekárov.
  Úspešnejší boli len primátori, starostovia a ich zástupcovia, ktorých uspelo najmenej 137, čo je takmer 34 percent. Najviac, až štvrtina lekárov, zasadne v zastupiteľstvách Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. Najmenej ich bude v Bratislavskom kraji.
  Koleják s výraznou prevahou
  V zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja je 14 lekárov, z toho päť z Oravy. Okresy Tvrdošín a Dolný Kubín zastupujú v krajskom parlamente trojice poslancov "ako cez kopirák", po dvaja lekári a po jednom inžinierovi primátorovi okresného mesta. Iné zloženie má zostava poslancov za Námestovský okres, v ktorej sú traja starostovia obcí, jeden lekár a jedna poslankyňa NR SR. Za povšimnutie stojí, že hoci v okrese Tvrdošín je výrazne menšia voličská základňa, MUDr. Vojtech Koleják v tomto obvode získal najviac hlasov na Orave vôbec. Čerešničkou na torte je pre neho aj fakt, že vo svojom obvode získal viac hlasov, ako ďalší dvaja zvolení poslanci z obvodu dohromady. Taký výrazný rozdiel v zisku hlasov nebol ani vo volebnom obvode Dolný Kubín, ani v obvode Námestovo.
  "Predpokladám, že som získal maximálny počet hlasov preto, že ľudia na hornej Orave majú zmysel pre spravodlivosť a, chvalabohu, i historickú pamäť," hovorí na svoj náskok V. Koleják, niekdajší riaditeľ nemocnice v Trstenej. "A prečo na Orave zvíťazilo toľko lekárov? Asi, preto, že tu majú veľmi dobrý kredit, väčšinou si chránia svoju nekomformnosť a nezávislosť na politickom dianí. Zrejme preto im ľudia dôverujú."
  Na dvoch stoličkách
  Sociológ Pavel Haulík hovorí, že lekári sú v župných i miestnych voľbách oproti iným kandidátom vo výhode. "Väčšinu kandidátov voliči nepoznajú a popri straníckych preferenciách hrá preto rozhodujúcu úlohu profesia. S lekármi prichádzajú ľudia do styku, lekárska profesia patrí stále medzi najvyššie cenené." Lekárov do zastupiteľstiev zasa môže lákať aj to, že mestá i župy majú v právomoci aj zdravotnícke zariadenia.
  Lekári, ktorí idú do politiky, sa musia rozhodnúť, či budú ordinovať ďalej. Ak sa chcú vyhnúť prerušeniu výkonu činnosti, musia ordinovať priemerne hodinu denne. Ak neordinujú z piatich rokov aspoň štyri roky, musia prejsť preškolením. To trvá najmenej 480 hodín.
  Prvé zasadnutie nového zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 7. decembra.
  Text k obr.: Vojtech Koleják. (druhý sprava) získal vo voľbách do zastupiteľstva VÚC najviac hlasov nielen vo svojom okrese, ale aj na Orave.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.02.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky