Tlačový servis

Cieľom tlačového servisu je objektívne informovať nielen obyvateľov nášho kraja, ale aj širokú verejnosť o aktuálnom dianí v Žilinskom samosprávnom kraji.