Žiadosti o informácie v roku 2014

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky