Žiadosti o informáciu v roku 2011

Žiadosť č. 1
Žiadosť o informáciu o výške finančného príspevku v odkázanosti na klienta za rok v domovoch sociálnych služieb poskytujúcich pobytovú celoročnú sociálnu službu pre dospelých v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?

Žiadosť č. 2
Otázka ohľadom spôsobu financovania soc. služieb VÚC?

Žiadosť č.3
Informácia ohľadom činnosti orgánu vnútorného auditu na Úrade ŽSK?

Žiadosť č. 4
Vykonáva Úrad Žilinského samosprávneho kraja predbežnú a priebežnú kontrolu podľa § 6 zákona č. 502/2011 Z. z.?

Žiadosť č. 5
Informácia ohľadom možností poskytovania dotácií ŽSK na rozvoj  a podporu mládežníckeho športu.

Žiadosť č. 6

Vydáva ŽSK vlastný časopis? Počet obyvateľov v ŽSK k 1.1.2010? Počet domácností v ŽSK k 1.1.201?

Žiadosť č. 7 

Keďže je od šk. roka 2011/2012 povinná angličtina, nie je škola povinná zabezpečiť vyučovanie anglického jazyka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky