Zoznam subjektov, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

  • Otázka

Zoznamu všetkých subjektov, fyzických aj právnických osôb, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štruktúre: názov, sídlo, telefón, mail.

  • Odpoveď

Aktuálne informácie ohľadom poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji a poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach v kraji sú k dispozícii na web stránke samosprávy www.zask.sk v časti Samospráva/Úrad ŽSK/odbor zdravotníctva/www.e-vuc.sk. Vyššie spomenuté informácie však nemá krajská samospráva spracované vo Vami požadovanej štruktúre.