Zriaďovacia listina CSS ANIMA

 

  • Otázka

Zriaďovacia listina CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš

  • Odpoveď

Zriaďovaciu listinu zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš spolu s dotknutými dodatkami (ďalej len „CSS ANIMA“) Vám posielame v prílohe č. 1. Originálom Zriaďovacej listiny a dodatkami disponuje Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ CSS ANIMA. Taktiež priamo poskytovateľ sociálnych služieb CSS ANIMA disponuje týmto interným materiálom.

Register poskytovateľov sociálnych služieb je pre všetkých verejne dostupný. Podrobné informácie je možné nájsť na https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/jedalen.html?page_id=101417 .
Dostupné informácie sú kategorizované podľa druhov a zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky