Nariadenie pre obyvateľom DSS

 

  • Otázka

Na základe akého zákona, uznesenia vlády alebo iného dokumentu bolo nariadené obyvateľom DSS nevychádzať zo svojich izieb a zákaz opustiť svoje izby a rozprávať sa z inými klientmi na rovnakom poschodí. Kto také právne nariadenie vydal, oznámte mi číslo zákona - právneho nariadenia a kedy bolo vydané?

  • Odpoveď
Ochrana zdravia prijímateľov sociálnych služieb je najdôležitejším cieľom a zároveň zodpovednosťou štatutárov zariadení sociálnych služieb, čiže riaditeľov. Každé zariadenie sociálnych služieb má vypracovaný krízový plán, v zmysle ktorého sa riadi. Krízový plán je vypracovaný v súčinnosti s dokumentmi MPSVaR SR a usmerneniami zriaďovateľa. Štatutár zariadenia má v plnej kompetencii zaviesť také opatrenia, ktoré zabránia šíreniu ochorenia COVID – 19, čím pomôže zachrániť životy svojich obyvateľov.
V prípade, ak je jedno z opatrení zariadenia sociálnych služieb obmedziť vychádzanie z izieb a nestretávať sa na chodbe s priateľmi, je to len z dôvodu ochrany Vášho zdravia, nakoľko na poschodí, kde bývate bol pozitívne testovaný jeden obyvateľ. Vieme, že táto situácia je ťažká, ale len dočasná, keď toto ochorenie ustúpi, uvoľnia sa opatrenia nie len vo Vašom zariadení sociálnych služieb, ale v celej krajine.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky