Zákazka - Projektové dokumentácie

 

  • Otázka

Informácie k predmetnej zákazke s názvom Projektové dokumentácie (1. Zoznam oslovených subjektov, ktorým bola zaslaná žiadosť o stanovenie PHZ. 2. Kópie žiadostí o stanovenie PHZ. 3. Kópie všetkých CP. 4. Kópie akejkoľvej inej komunikácie, ako je vyššie žiadaná komunikácia. 5. Kópie všetkých ďalších dokumentov, ktoré sa týkajú stanovenie PHZ.

  • Odpoveď

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie súťaže a z dôvodu zabezpečenia transparentnosti nie je možné poskytovať bližšie informácie.

Informácie zo stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky Vám pošleme po skončení súťaže.