Výročné správy ŽSK

  • Otázky
Výročné správy ŽSK za roky 2019 a 2018. Rozpočet za rok 2020. Schválený rozpočet na rok 2021. 

  • Odpoveď

Výročné správy za rok 2019 a 2018 sú zverejnené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v nasledujúcom linku: https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-ekonomicky/vyrocne-spravy/

Rozpočet na rok 2020 a schválený rozpočet na rok 2021 sú rovnako zverejnené na web stránke samosprávy v nasledujúcom linku: https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-ekonomicky/rozpocet-jeho-upravy/