Majetkový podiel ŽSK vo vodárenskej spoločnosti

 

  • Otázka

1. Či Váš Vyšší územný celok, resp. samosprávny kraj má majetkový (akciový) podiel v niektorej vodárenskej spoločnosti?

2. Ak áno, v ktorej a koľko % na základnom imaní tejto spoločnosti?

  • Odpoveď

ŽSK nemá majetkový (akciový) podiel v žiadanej vodárenskej spoločnosti.