Prímestská autobusová doprava

 

  • Otázky

- Zmluvné záväzky k výkonu služieb vo verejnom záujme vo vnútroštátnej PAD pre roky 2009-2021.
- Ročné zúčtovanie zmluvného partnera na vykonanie služby za roky 2009-2021.
- Položkovitý ročný plán na rok 2021.
- Výkaz o službách vo verejnom záujme za roky 2009-2021.

  • Odpovede

Zmluvy o službách vo verejnom záujme vrátane dodatkov Vám vzhľadom na veľkosť súborov zasielame ako prílohu č. 1.

Záverečné účty (2002-2019) a správa o prímestskej autobusovej doprave do roku 2018 sú uvedené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja v linku:
- https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-ekonomicky/zaverecne-ucty/
- https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/doprava/2019/august/15_8/sprava-primestskej-autobusovej-dopravy-za-rok-2018.pdf

Informácie o prímestskej autobusovej doprave za rok 2019-2020 Vám posielame v prílohe č. 2.

Záverečný účet za rok 2020 je v procese spracovania, po schválení zastupiteľstvom bude zverejnený na web stránke samosprávneho kraja.