Lokalizačná analýza umiestňovania centier CIZS

 

  • Otázka

Informácie, ktoré ŽSK poskytol MZ SR, na základe ktorých bol vypracovaný master plán - tzv. lokalizačná analýza umiestňovania centier CIZS?

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj poskytol Ministerstvu zdravotníctva SR na základe požiadavky Inštitútu zdravotnej politiky údaje – Faktory ovplyvňujúce výber sídel, ktoré Vám zasielame v prílohe č. 1.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky